nieuws

Deltaplan ketenintegratie mislukt

Archief

Het nog vorig jaar opgestelde ‘Deltaplan Ketenintegratie’ door het standaardisatie-instituut Sivi en onder meer de intermediairorganisaties NVA en NBVA is mislukt. Er is alleen een ‘lightversie’ van de GIM gerealiseerd, een koppeling tussen maatschappijsoftware en administratiepakketten bij tussenpersonen.

“Van het grote aantal maatregelen in dat Deltaplan, is er maar één gerealiseerd”, zegt NBVA-directeur Rob Groenemeijer. “Nu blijkt dat het implementeren van de volledige GIM-koppeling en het terugsluizen van gegevens naar het systeemhuispakket van het intermediair te complex is. We zijn er niet toe in staat en het is te kostbaar. Dan moet je iets bedenken dat minder fraai is, maar wel effectief. Dat is GIM Light geworden.”
Daarmee is eenmalige invoer bij de tussenpersoon gerealiseerd, zodat in één keer naar meerdere maatschappijen kan worden gestuurd. “Maatschappijen kunnen het nog niet tegelijkertijd ‘terugschieten’. Dat gebeurt een dag later en alleen voor die gegevens waarvoor dat makkelijk kan.”
Regierol
Al enige tijd worstelt de verzekeringsbranche met de vraag wie de regie voert bij de ketenintegratie. Twee jaar geleden opperde NVA-directeur en Sivi-voorzitter Niels Mourits dat het standaardisatie-instituut die rol wellicht op zich moest nemen.
Inmiddels is duidelijk dat partijen vertegenwoordigd in het Sivi dat niet willen. “Dat is een rol die je niet bij ons moet neerleggen”, aldus Sivi-directeur Hein Aanstoot. “Wij ontwikkelen standaarden en zetten die in de markt. Het probleem zit ‘m in de implementatie”, meent Aanstoot.
Dichterlijke vrijheid
“Het is niet mogelijk om alles hetzelfde te regelen voor de hele keten, waar de onderlinge concurrentie nog altijd groot is. Vraag is natuurlijk wel hoe we een impuls aan die keten kunnen geven.” Volgens Aanstoot moet er met wat meer ‘dichterlijke vrijheid’ naar de keten worden gekeken. “Je moet niet de illusie hebben dat je één keten kunt maken. Je moet de commerciële slagkracht er niet onderuit schoffelen.”
Aanstoot bevestigt dat dit een wat ander beeld is van ketenintegratie dan ongeveer zeven jaar geleden. “Ketenintegratie als een strak model is tegennatuurlijk.”
Ketenmanager
Volgens Aanstoot zou de oplossing van de regierol gevonden kunnen worden in het aanstellen van een ketenmanager. “Dat moet wel een onafhankelijk iets of iemand zijn. Dat neemt overigens niet weg dat het wenselijk is als we wat dichter bij elkaar schuiven. Maar je kan het niet afdwingen. De belangen ten aanzien van ketenintegratie zijn niet voor iedereen van A tot Z hetzelfde.”
Zowel NVA als NBVA zien niets in zo’n ketenmanager. “Dat gaat gewoon niet werken”, zegt Groenemeijer.
De NVA is nog altijd een warm voorstander van totale ketenintegratie. “Maar dat is lastig”, zegt Fred de Jong, beleidscoördinator van de NVA. Het Deltaplan was bedoeld om de boel vlot te trekken. “Delen van het plan liggen nog wel op tafel. We hebben er nu voor gekozen om één stap terug te doen, om er straks weer twee vooruit te kunnen maken. Vandaar de GIM Light-versie. Het is verre van ideaal”, aldus De Jong.
Versnippering
Groenemeijer zet grote vraagtekens bij het commitment van verzekeraars. “Zij moeten mij maar bellen als ik het verkeerd zie. Maar de aandacht van verzekeraars is erg versnipperd. Ze zijn bezig met Ditzo’s, Allsecurs en beleggingspolissen. Het feit dat er uit dat Deltaplan maar één ding overeind is gebleven, duidt niet op een grote consensus”, meent Groenemeijer.
Serviceproviders
Het doel van het standaardisatie-instituut om 80% van de branche via de GIM te laten werken, wordt bij lange na niet gehaald. “De problemen bij implementatie liggen zowel bij verzekeraars, systeemhuizen als tussenpersonen. De laatste groep ziet de noodzaak en de voordelen niet. Uiteindelijk moet de tucht van de markt gaan werken. Wellicht is er een rol voor serviceproviders weggelegd en dat vanuit zo’n intermediaircollectief wel de ketenintegratie is vlot te trekken”, aldus De Jong.
Ook Groenemeijer ziet een rol voor serviceproviders. “Veel tussenpersonen maken er gebruik van en het is zeker ook een vorm van ketenintegratie die efficiency tot stand brengt.”
Volgens Groenemeijer moeten de verzekeraars in Nederland niet raar opkijken als dit soort platforms de rol van de verzekeraar terugbrengen naar die van pure risicodrager. “In Australië en dichterbij in Engeland, gebeurt dat al. En de praktijk wijst uit dat wat in Engeland gebeurt, daarna als eerste Nederland aandoet.”
Ze zijn bezig met Ditzo’s, Allsecurs en beleggingspolissen.”

Reageer op dit artikel