nieuws

Delta Lloyd ziet winst stijgen

Archief

In de eerste zes maanden van dit jaar behaalde Delta Lloyd een winst van f 164,6 mln, een toename van 25,4% ten opzichte van de eerste helft van 1995. De verzekeraar rekent op een verdere stijging in de tweede helft van dit jaar.

Het bruto premie-inkomen nam afgelopen halfjaar met 6,6% toe tot f 1.625,8 mln (f 1.525,0 mln). De leven-branche had met een toename van 9,1% naar f 991,7 mln een belangrijk aandeel in deze groei. Delta Lloyd verwacht de stijgende lijn in de leven-branche te kunnen voortzetten met nieuwe producten als het Pre Pensioen Plan Plus.
De afdeling schade vertoonde een bruto-premiegroei van 2,9% naar f 634,1 mln. De winst van het schadebedrijf nam opvallend toe, van f 15,9 mln naar f 46,0 mln. Delta Lloyd schrijft deze stijging toe aan de relatief weinig grote brandschaden en aan een lagere schadefrequentie in de andere branches. Met name de afdeling motorrijtuigen draaide goed in vergelijking met het eerste halfjaar van 1995.

Reageer op dit artikel