nieuws

Delta Lloyd zet PensioenScan in tegen onwetendheid pensioentekort

Archief

Ruim driekwart van de Nederlandse bevolking weet niet dat er onder het nieuwe fiscale regime extra lijfrentepremies kunnen worden afgetrokken bij een pensioentekort. Dit blijkt een Nipo-onderzoek in opdracht van Delta Lloyd. De maatschappij introduceert daarom dit najaar de PensioenScan, een hulpmiddel voor het intermediair in zijn pensioenadvisering.

Volgens het Nipo-rapport is de gemiddelde Nederlander meer dan goed voorgelicht over de wijziging van het belastingstelsel, en in bijzonder de introductie van het boxenstelsel en de tariefswijzigingen. De bekendheid met de aftrekmogelijkheden van premies voor levensverzekeringen is daarentegen volgens het onderzoeksrapport “dramatisch laag”.
Zeven van de tien ondervraagden zijn op de hoogte van de gewijzigde basisaftrek van premies voor levensverzekeringen, “maar daarmee houdt de kennis dan wel ook zo ongeveer op”, constateert Delta Lloyd. “Men weet niet om welke bedragen het globaal gaat en, belangrijker, van de mogelijkheid om extra premies af te trekken, is slechts een hele kleine groep (23%) op de hoogte. En dat was nu juist een van de winstpunten van het nieuwe belastingstelsel”, benadrukt de maatschappij in een toelichting op het onderzoek.
Delta Lloyd vreest nu dat een groot deel van de bevolking het risico loopt een belangrijke aftrekpost mis te lopen; te meer, omdat ruim 90% van de lage- en middeninkomens zich niet realiseert dat een pensioentekort een reden is om gebruik te maken van belastingaftrek voor levensverzekeringen, aldus de maatschappij. Zij ziet daarin voor het intermediair een schone taak weggelegd. “Het intermediair zal zijn klanten moeten wijzen op de veranderde mogelijkheden.”
PensioenScan
Ter ondersteuning van het intermediair in zijn adviestaak komt de maatschappij binnenkort met de PensioenScan, een cd-rom die als ‘ruggensteun’ kan dienen bij de implementatie van een pensioenregeling. “Op basis van de pensioenregeling en de individuele gegevens van de deelnemer brengt het programma de inhoud van de pensioenafspraken met een werkgever helder voor het voetlicht. Verder kunnen er pensioenberekeningen worden gemaakt en worden mogelijke pensioengaten onmiddellijk zichtbaar in de grafische weergave van het opbouwscenario”, aldus Delta Lloyd. De PensioenScan is een extra service die wordt verstrekt bij het sluiten van een Pre-Pensioen Plan en kan dus per pensioencontract verschillen.
De maatschappij stelt tussenpersonen verder in staat een tiendaagse pensioenopleiding te volgen voor ( 2.200, 50% van de werkelijke kosten. Nog eens ( 550 kan het intermediair terugverdienen, mocht er pensioenproductie uit voortkomen. “Uiteraard volgens het principe van ‘voor wat hoort wat'”, aldus Delta Lloyd. Tweehonderd tussenpersonen zouden de pensioenopleiding, opgezet in samenwerking met Akkermans & Partners Cognitief, al hebben gevolgd.

Reageer op dit artikel