nieuws

Delta Lloyd zet dit jaar in op vergroting marktaandeel

Archief

Voor Delta Lloyd zal 2007 vooral in het teken staan van groei in volumes. De ambitie is om in Nederland de komende vijf jaar het marktaandeel met 50% te laten groeien, aldus directievoorzitter Niek Hoek in zijn nieuwjaarsrede.

“Aanvullend is het onze ambitie om door gerichte fusies en overnames, dan wel door nieuwe samenwerkingsinitiatieven onze marktpositie verder te versterken en marktleiderschap na te streven”, aldus Hoek.
Hij wees zijn medewerkers ook op de noodzaak van meer transparantie. “Als Delta Lloyd Groep zullen wij het voortouw nemen om nog duidelijker te communiceren over onze producten en diensten. Echter, toenemende transparantie zal druk zetten op de marges.”
Verdergaande efficiency is daarom eveneens noodzakelijk, aldus Hoek. “Niet alleen bij Delta Lloyd Groep, maar marktbreed. De markt vraagt om een steeds lager kostenniveau. Wij zullen moeten blijven werken om onze kosten, zowel in absolute euro’s, als uitgedrukt in bijvoorbeeld kosten per polis omlaag te brengen. We zullen op het gebied van delen van backoffices, van administraties, dit jaar meters moeten maken.”

Reageer op dit artikel