nieuws

Delta Lloyd wil plaats in top-drie inkomensverzekeringen

Archief

“Delta Lloyd heeft inkomensverzekeringen tot speerpunt verklaard en wil tot de top-drie behoren in dit segment.” Dat zegt Berend Jan de Leeuw, directeur Verzekeringscentum Inkomen van Delta Lloyd.

Om die ambities waar te maken, introduceert Delta Lloyd volgende week de WGA Gat Plus verzekering. “We hebben al een aantal WIA-producten in huis, maar de WGA Gat Plus verzekering wordt daarbinnen een belangrijke component.”
Delta Lloyd heeft voor de WIA vier soorten verzekeringen in huis. De WIA basisverzekering die gekoppeld is aan de verzuimverzekering, een reguliere WGA-gatverzekering, een WIA exedent verzekering en een WIA Eigen risicodrager polis.
“We merkten dat we met de reguliere WGA-gatverzekering de markt niet optimaal konden bedienen. Er kwamen vragen van werkgevers die hun werknemers meer inkomenszekerheid willen bieden. Ook bij CAO-onderhandelingen zie je de roep om meer inkomenszekerheid steeds meer terugkomen. Dat is de reden dat wij met dit product op de markt komen.”
Uniek
Volgens De Leeuw is het een uniek product. “Wij zijn naast Aegon de enige intermediairmaatschappij die zo’n soort product in de markt zet.” Het unieke zit ‘m volgens De Leeuw in de aanvulling tot 70% van het oude gemaximeerde salaris zonder daarin het arbeidsongeschiktheidspercentage mee te nemen. “Verder bouwen we een extra prikkel in. Als de verzekerde zijn resterende verdiencapaciteit meer dan 50% benut, dan keren wij gedurende drie jaar 5% extra uit. Verder heeft de werkgever de keuze om de indexering van het loon mee te verzekeren en bij de keuze voor verplichte deelname, ontvangt de werkgever 12,5% korting op de premie.”
De polis kent een standaard facultatieve deelname. Dat is mogelijk bij minimaal vijf werknemers en een deelnamegraad van 75%. Als deze deelnemergraad tot onder de 75% daalt, heeft Delta Lloyd het recht de verzekering aan te passen. Bij de verplichte deelname geldt de korting van 12,5%, zowel benedenwettelijk als bovenwettelijk. De standaardcontractduur is drie jaar. De doorlopende provisie voor dit product is 10%.
Discussie
Volgens De Leeuw is er binnen de verzekeringsbranche wel een discussie gaande over het soort product dat nu door Delta Lloyd in de markt gezet wordt. “Een product als de WGA Gat Plus verzekering lijkt eigenlijk de prikkel om weer aan het werk te gaan weg te nemen. Dat is in ieder geval wat men meent. De wet WIA vraagt de werkgever er alles aan te doen om een arbeidsongeschikte werknemer weer terug te laten keren in het arbeidsproces. Ook van de werknemer wordt een actieve houding gevraagd, zoals de verplichting om te solliciteren en passend werk te accepteren. Die regels worden door ons ook gevolgd. Als een werknemer zich niet aan deze regelgeving houdt, dan zullen wij ook niet uitkeren. Daar staat tegenover dat wij de werkgever én de werknemer met raad en daad terzijde staan. Wij bieden heel veel ondersteuning bij het vinden van een geschikte baan, zoals scholing, outplacement en sollicitatietrainingen en zijn nadrukkelijk gefocust op een actieve re-integratie. Als dat niet lukt, is er in ieder geval een goede uitkering.”
Premies
Over de te betalen premies zegt De Leeuw: “Er worden gedifferentieerde tarieven gehanteerd. De premie is afhankelijk van diverse factoren, waaronder loonsom, sector en leeftijdopbouw. Maar ga er maar vanuit dat wij goede premies hanteren. Wel scherp, maar het zijn reële tarieven. Het is een andere markt dan het eigenrisicodragerschap onder de WIA. Daar is een prijzenslag gaande geweest. Die straks wellicht een vervolg krijgt. Voor dit product geldt dat echter niet.”
De Leeuw is dan ook niet van mening dat Delta Lloyd met dit product verlies inkoopt. “Wij denken in staat te zijn goed met re-integratie om te gaan.”
In februari gaat Delta Lloyd met workshops het land in om de WIA en de WGA Gat Plus verzekering uit te leggen aan het intermediair.
houdt, dan zullen wij ook niet uitkeren.”

Reageer op dit artikel