nieuws

Delta Lloyd wil buitendienst anders organiseren en belonen

Archief

Delta Lloyd overweegt de buitendienst van 120 medewerkers anders te organiseren. De maatschappij wil de commerciële ondersteuning van het intermediair meer afstemmen op met name de grootte van de kantoren alsmede de aard en omvang van hun activiteiten in de financiële dienstverlening.

Vooruitlopend op dit reorganisatieproces zal Delta Lloyd de regio-indeling voor schadeverzekeringen per 1 januari volgend jaar wijzigen: het aantal regio’s wordt per die datum teruggebracht van vier naar drie.
Uitgaande van de plannen zou de reorganisatie van de buitendienst, die bestaat uit 80 leveninspecteurs en 41 schade-inspecteurs, niet leiden tot inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen. Het oogmerk zou alleen zijn om een differentiatie aan te brengen in de mate van commerciële ondersteuning aan assurantiekantoren, en het aantal inspecteurs (straks account managers geheten) dat per type assurantiekantoren zal worden toegewezen.
De maatschappij onderscheidt daarbij vier categorieën tussenpersonen: kleine kantoren, gespecialiseerde kwaliteitskantoren (schade of leven), supermarkten (meer dan 25 medewerkers), en starters, c.q. snelle groeiers.
Basisprincipe
Een saillant punt is, dat Delta Lloyd ook de beloning van haar buitendienstmedewerkers op de specifieke commerciële ondersteuning zou willen afstemmen. Het basisprincipe van ‘premie maal duur’ zou dan definitief worden losgelaten.
Desgevraagd zegt woordvoerder drs J.A. de Hoog, dat Delta Lloyd al anderhalf jaar volop in een sanerings- en reorganisatieproces zit met het doel om onder meer bedrijfsprocessen te versnellen. De buitendienst is daarbij tot op heden buiten beschouwing gebleven, maar wordt nu onderworpen aan een intern onderzoek.
“We zijn aan het denken welke richting we met de buitendienst op moeten gaan. Daarbij komt natuurlijk ter sprake, in hoeverre de tussenpersoon beter en sneller kan worden bediend. Er zijn echter nog geen concrete beslissingen genomen”, aldus De Hoog.

Reageer op dit artikel