nieuws

Delta Lloyd wijzigt woonschepenpolis

Archief

Delta Lloyd heeft haar woonschepenpolis gewijzigd

Standaard is alles gedekt, ook eigen gebrek van betonnen cascos. Uitgesloten zijn: opzet, geleidelijke inwerking water en vocht, slijtage, en slecht onderhoud. Bij totaal verlies en besluit tot herbouw wordt maximaal de verzekerde som uitgekeerd zonder beroep op onderverzekering. De premie varieert van € 250 tot € 800 per jaar bij een verzekerde som van € 50.000 tot € 200.000. Walaccommodatie (o.m.schuur, steiger) en inboedel zijn mee te verzekeren. De inboedelpremie per € 1.000 verzekerde som beloopt € 5 in de grote steden (eigen risico € 225) en € 4 daarbuiten. Bij uitgebreide preventie is een premiekorting tot 20% mogelijk.Een standaard vergoeding van maximaal € 5.000 geldt voor bijzondere inboedel. Dit bedrag kan tot € 20.000 worden opgetrokken als is voldaan aan nadere preventievoorwaarden.

Reageer op dit artikel