nieuws

Delta Lloyd volgt voorbeeld Aegon: bonustreden voor tweede gezinsauto

Archief

Naar het voorbeeld van Aegon, heeft ook Delta Lloyd besloten twee (extra) inschalingstreden op de BM-ladder voor de autoverzekering toe te kennen aan verzekeringnemers met een tweede gezinswagen. Ook Amev overweegt daartoe over te gaan per 1 januari 1995. NN zegt geen plannen in deze richting te hebben.

De maatregel van Delta Lloyd is een reactie op de gevolgen van de per 1 september dit jaar van kracht geworden Algemene Wet Gelijke Behandeling. Op grond van deze wet mogen autoverzekeraars niet langer extra inschalingstreden (‘vrouwentreden’) toekennen aan alleen vrouwelijke verzekerden.
Verreweg de meeste verzekeraars hebben besloten de ‘vrouwentreden’ niet langer meer toe te kennen bij nieuwe verzekeringen, maar de premiekorting wél te handhaven op lopende polissen. Enkele maatschappijen, waaronder pionier Zwolsche Algemeene en de Generali, hebben zich niet neergelegd bij de nieuwe situatie en blijven de ‘bonus’ toekennen aan alle vrouwelijke verzekeringnemers. “Wij gaan gewoon door op de oude voet en wachten de ontwikkelingen af”, zegt hoofd marketing A. Timmerman van Zwolsche Algemeene.
Grote ergenis
Als een van de weinige maatschappijen had Delta Lloyd de ‘vrouwentreden’ ook laten vervallen voor lopende verzekeringen. Bij wijziging van bestaande polissen als gevolg van aanschaf van een andere auto werd de toegekende ‘premiekorting’ alsnog teruggedraaid, dit tot grotere ergenis van assurantietussenpersonen.
Op dit besluit is de verzekeraar echter teruggekomen: totdat een eenduidige uitvoering van de wet in brede kring is aanvaard, zullen de vóór 1 september 1994 toegekende ‘vrouwentreden’ op lopende contracten worden gerespecteerd, ook bij poliswijzigingen.
Verder geeft Delta Lloyd twee extra BM-treden op de verzekering van de tweede gezinsauto. Als voorwaarde geldt dat de eerste wagen ook bij de maatschappij moet zijn verzekerd en de tweede auto ook op naam van dezelfde particuliere verzekeringnemer of diens op hetzelfde adres woonachtige partner moet staan. Ook mag er in de afgelopen twaalf maanden geen schade aan de eerste auto zijn geclaimd die van invloed was op de BM-korting.

Reageer op dit artikel