nieuws

Delta Lloyd versoepelt beleid machtigingen

Archief

Delta Lloyd vraagt voortaan alleen aan individuele pensioenverzekerden een machtiging tot inzage in het medisch dossier.

Delta Lloyd vroeg in eerste instantie ook aan nieuwe deelnemers van kleine collectiviteiten een machtiging.
De machtiging van Delta Lloyd is één jaar geldig. In het eerste verzekeringsjaar biedt Delta Lloyd alleen overlijdensdekking als uit het medisch dossier blijkt dat het overlijden níet is veroorzaakt door een bij aanvang bestaande ziekte of gebrek.
Naast Delta Lloyd hanteren AXA, Generali, De Goudse, Hooge Huys en Zwolsche Algemeene de machtigingsconsructie bij pensioenverzekeringen. Aanleiding is het keuringsverbod uit de Wet Medische Keuringen, die vorig jaar van kracht werd.
Bij AXA, Hooge Huys en De Goudse heeft de machtiging een geldigheidsduur van vijf jaar, bij Generali en Zwolsche is dat onbeperkt. Zwolsche Algemeene en Hooge Huys hanteren net als Delta Lloyd de clausule ‘geen inzage, geen uitkering’.
Salaris
In een eerder stadium had Delta Lloyd enige versoepelingen in z’n acceptatiebeleid voor pensioenverzekeringen aangebracht. De maximale hoogte van het pensioengevend salaris is opgekrikt naar f 250.000 (was f 157.556), en de maximaal mee te verzekeren arbeidsongeschiktheidsrente is verhoogd van 70% naar 80% van het pensioengevend inkomen.

Reageer op dit artikel