nieuws

Delta Lloyd schrapt aangescherpte alcoholbepaling

Archief

Op verzoek van het intermediair heeft Delta Lloyd besloten de in 2002 aangescherpte alcoholbepaling weer te schrappen uit de polisvoorwaarden voor autoverzekeringen. Volgens deze bepaling gold een uitsluiting voor schade die was ontstaan terwijl een bestuurder onder invloed van alcohol of een ander bedwelmend of opwekkend middel was. Strikte toepassing hiervan betekende dat een uitgekeerde WA-schade werd verhaald op de bestuurder en op de verzekeringnemer. 

Door het schrappen van de bepaling blijft terugvordering van de WA-uitkeringen achterwege voor schadegevallen die zich op of na 16 juni 2005 hebben voorgedaan of nog zullen voordoen. Delta Lloyd verhaalt nog wel de cascoschade op de bestuurder. Als de verzekeringnemer niet dezelfde persoon is als de bestuurder, behoudt hij zijn recht op uitkering als hij aannemelijk kan maken dat hij niet wist dat de bestuurder onder invloed was en hem dat ook niet te verwijten valt. 
De verzekeraar zegt met het schrappen van de aangescherpte alcoholbepaling de autoverzekeringen meer marktconform te willen maken.

Reageer op dit artikel