nieuws

Delta Lloyd saneert zorgbedrijven

Archief

Delta Lloyd Groep gaat de zorgbedrijven van Delta Lloyd en Ohra bundelen. Hierdoor verdwijnen meer dan tweehonderd fulltime banen. FNV Bondgenoten is geschrokken van de omvang van de plannen.

Het banenverlies komt doordat Delta Lloyd Groep de operationele activiteiten van Ohra Zorg van Arnhem naar Den Haag verplaatst, werk gedigitaliseerd wordt en er efficinecy-slagen plaatsvinden. In Arnhem blijven alleen de labelactiviteiten over, zoals marketing, distributie en verkoop. “Er wordt ontdubbeld”, zegt FNV-bestuurder Bob Bolte.
“De reorganisatie komt natuurlijk niet onverwachts en was al voorzien vlak na de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Daarna kwam echter de fusie met Agis en Menzis, waardoor de geplande reorganisatie op de lange baan is geschoven. Nu deze fusie niet doorgaat, voert Delta Lloyd de oorspronkelijke reorganisatieplannen uit.”
Sociaal Plan
Bolte denkt dat veel medewerkers uit Arnhem niet zullen meeverhuizen naar Den Haag. “Dat is niet echt een optie en ik verwacht niet dat Delta Lloyd honderden mensen intern kan herplaatsen. Er is een doorlopend Sociaal Plan dat ook toeziet op externe herplaatsing maar dan moet dat werk wel in de regio aanwezig zijn.”
Vakbond De Unie neemt een afwachtende houding aan ten aanzien van het huidige Sociaal Plan. “Halverwege februari volgt een tweede adviesaanvraag aan de Centrale Ondernemingsraad. Daarin beschrijft de directie welke functies blijven of verdwijnen en welke functies worden verplaatst naar een andere locatie. Dan is ook het moment om te beoordelen of het lopende Sociaal Plan voldoende instrumenten biedt om zo’n grote groep boventallige medewerkers naar ander werk te begeleiden”, aldus bestuurd Daan Leeman.
Achmea
Achmea maakte eind vorig jaar bekend dat er ruim duizend banen verdwijnen bij de zorgbedrijven van het concern. Ruim vijfhonderd tijdelijke arbeidskrachten zouden sowieso hun baan verliezen en van de andere vijfhonderd hoopt men dat het via natuurlijk verloop kan. Inmiddels is Achmea gestart met het uitvoeren van de reorganisatie bij het onderdeel zorginkoop. “Het onderdeel zorginkoop is zeker niet opgeheven. Wel worden de werkzaamheden beter afgestemd op de klant en de zorgaanbieders. Dat heeft tot gevolg dat een aantal medewerkers er voor gekozen heeft wat anders te gaan doen en dat een aantal medewerkers terecht is gekomen in het Achmea Transfer Centrum. Hier worden zij begeleid naar ander werk, intern of extern”, aldus een woordvoerder van Achmea. “Er zitten geen mensen thuis die zijn ontslagen. Wel zijn mensen vrijgesteld van werk om een andere baan te zoeken.”
Productiefabrieken
Menzis en Agis kondigden vorig jaar al reorganisaties aan. Bij Menzis moeten bijna vierhonderd banen verdwijnen en Agis kondigde aan om zijn vaste personeelsbestand tot 1 januari 2008 met ongeveer 250 fte’s in te krimpen. In dezelfde tijd worden de contracten van 150 tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten (in fte’s) afgebouwd. Hiermee zegt zorgverzekeraar Agis uiteindelijk begin 2008 op circa 1.300 fte’s uit te komen.
De fusie-combinatie Uvit (Univé-VGZ-IZA-Trias) verwacht halverwege dit jaar meer duidelijkheid te kunnen geven over personele consequenties van de fusie. Er zijn geen gedwongen ontslagen gevallen naar aanleiding van het nieuwe zorgstelsel.
Bij CZ/OZ vindt er geen personeelsreductie plaats. “Wij werken met een flexibele arbeidsschil van ruim driehonderd fte’s en hebben altijd scherp op de beheerskosten gelet. We kunnen uiteraard niet alles voorspellen, maar bij ons gaat niet één op de twee medewerkers er uit”, aldus CZ. “Er zijn functies overbodig geworden, maar er komen ook weer functies bij.”
Unie-vakbondsman Herman Reijnen bevestigt het beeld bij CZ. Wat hem wel zorgen baart, is de druk op de kwalitatieve werkgelegenheid. “Er is sprake van een nadrukkelijke concentratietendens. Mensen worden bijvoorbeeld van Sittard naar Tilburg verplaatst, terwijl het werk niet verandert. Het worden kale productiefabrieken en je kan je afvragen hoe lang dat nog door kan gaan.”
Verzekerden Delta Lloyd en Ohra hebben samen 700.000 zorgverzekerden in de boeken. “Wij kijken positief terug op het afgelopen zorgseizoen en zijn qua verzekerdenaantal licht gestegen”, aldus een woordvoerder. Vorig jaar maart meldde Delta Lloyd Groep dat het aantal zorgverzekerden was uitgekomen op 740.000. Dat was toen een verlies van 60.000 verzekerden. Bij Menzis is er bewust voor gekozen om afscheid te nemen van 100.000 verzekerden, doordat de volmachtconstructie is afgeschaft. “Alles wat wij dus minder dalen dan 100.000 verzekerden is meegenomen”, aldus Menzis. Achmea is gegroeid met 90.000 zorgverzekerden vooral via het intermediaire kanaal. Achmea telt nu ruim 3,5 mln zorgverzekerden.

verdwijnen.

Reageer op dit artikel