nieuws

Delta Lloyd presenteert nieuwe opstalpolissen

Archief

Met twee nieuwe woonhuisverzekeringen biedt Delta Lloyd het intermediair “innovatieve producten” voor de bewerking van de particuliere woningmarkt.

De Woonhuis Compleet Verzekering en Woonhuis Extra Uitgebreide Verzekering, zoals de opstalpolissen zijn gedoopt, zijn eind vorige maand gepresenteerd aan het intermediair.
Beide verzekeringen kunnen standaard worden gesloten voor woonhuizen met een herbouwwaarde van maximaal f 1 mln. De verzekerde waarde wordt voor tien jaar gegarandeerd (géén onderverzekering), indien zij is vastgesteld aan de hand van de ‘herbouwwaardemeter’ van de maatschappij. De herbouwwaardemeter is ontwikkeld door Delta Lloyd met als uitgangspunt de ‘Fotowijzer’ van het Verbond van Verzekeraars.
Fundering meeverzekerd
Onder beide opstalpolissen is de fundering van het woonhuis automatisch meeverzekerd, in tegenstelling tot vele bestaande opstalverzekeringen. Als herbouw niet is toegestaan op last van de overheid ontvangt de verzekerde een vergoeding voor de (onbeschadigde) fundering van ten hoogste f 50.000.
Dit bedrag wordt ook maximaal uitgekeerd voor andere kosten: opruimingskosten, saneringskosten, huurderving/huurwaarde. Voor tuinaanleg wordt ten hoogste f 25.000 uitgekeerd en kosten voor noodhulp (Delta Lloyd Helpdesk) en experts worden onbeperkt vergoed. Voor stormschade geldt een eigen risico van twee promille over de herbouwwaarde met een minimum van f 500 en een maximum van f 1.000.
Premiestelling
De premie voor woonhuizen (steen/hard) volgens de Woonhuis Compleet-polis varieert per duizend gulden verzekerd bedrag van f 0,90 (regio 1) tot maximaal f 1,25 in de duurste regio 4. De tarieven voor de extra uitgebreide polis, inclusief glas, lopen op van f 0,75 tot ten hoogste f 1,10 in de duurste regio 4.
Bij de vaststelling van de jaarlijks te indexeren premie is niet langer relevant of er sprake is van nieuwbouw of een bestaande woning, en of er zich al dan niet houten verdiepingsvloeren in bevinden. De contractsduur bedraagt naar keuze tien, vijf of één jaar.
Van buiten komend onheil
De Woonhuis Compleet-polis onderscheidt zich van de extra uitgebreide polis door een dekking voor ‘alle van buiten komende onheilen’, met uitzondering van gebeurtenissen waar het pand normaliter tegen bestand moet zijn.
Extra uitsluitingen zijn: verzakking en verschuiving van grond, wind anders dan storm; ongedierte en schimmels; huisdieren; graffiti, verf en kleurstoffen; van elders komende verontreinigde stoffen tenzij het gevolg van naburige brand, ontploffing of blikseminslag.
De kosten voor vervanging van deursloten na diefstal van de huissleutel(s) bedraagt maximaal f 500. Naast het eigen risico van stormschade geldt een eigen risico van f 150 per gebeurtenis voor overige schade.

Reageer op dit artikel