nieuws

Delta Lloyd: minder premie in leven, en meer in schade

Archief

Delta Lloyd heeft in de eerste helft van dit jaar de resultaten sterk weten te verbeteren. De winst na belastingen groeide met ruim 32% naar f 120,4 (91) mln.

De omzet van Delta Lloyd nam in de eerste zes maanden toe tot f 2.457 (2.433) mln. Het bruto premie-inkomen bleef nagenoeg gelijk: f 1.544,5 (1.560,6) mln, maar toch was er sprake van een opvallende verschuiving.
De kosten konden op hetzelfde peil gehandhaafd worden van vorig jaar: f 193,5 (193,7) mln.
De totale winst voor belasting, inclusief Delta Lloyd Bank en de holding, kwam uit op f 159,6 (145,7) mln.
Leven/schade
De premies leven daalden met bijna 6% naar f 938,4 (994,7) mln, onder meer door een minder hoog niveau van éénmalige stortingen voor nieuwe collectieve contracten. De periodieke premies uit verzekeringen gekoppeld aan bedrijfsspaarregelingen namen toe.
De winst voor belastingen steeg tot f 128,4 (110,7) mln.
De schadepremies groeiden met bijna 9% tot f 616,1 (565,9) mln. De resultaten van de branches medische varia, transport en het bedrijfsonderdeel landbouw waren positief; die van de branches aansprakelijkheid bedrijven en auto waren verliesgevend. De totale winst voor belastingen daalde tot f 15,9 (19,4) mln.

Reageer op dit artikel