nieuws

Delta Lloyd Landbouw vereen- voudigt technische verzekering

Archief

De technische verzekering voor agrarische bedrijven van Delta Lloyd Landbouw is ingrijpend veranderd en vereenvoudigd.

Het nieuwe product geeft dekking voor totale systemen (bijvoorbeeld melkkoelinstallaties en klimaatbeheersingssystemen) in plaats van de losse onderdelen daarvan. Voorheen was de technische verzekering van Delta Lloyd voorzien van een lange lijst, die aangaf welke onderdelen van een installatie waren verzekerd. Bij schade kwam het vaak voor dat juist het beschadigde onderdeel niet was genoteerd op de lijst.
Daarnaast wordt de verzekerde som in blokbedragen aangegeven. Voordeel hiervan is dat wijzigingen aan een verzekerde installatie niet langer gemeld hoeven te worden. Nieuw is ook dat onderverzekering alleen geldt als deze meer dan 20% bedraagt en dan voor het deel dat die 20% te boven gaat.
In het verlengde van de technische verzekering heeft het landbouwbedrijf van Delta Lloyd een gevolgschadeverzekering ontwikkeld. Uitval van agrarische installaties kan namelijk grote gevolgen hebben voor de leefomstandigheden van vee. De GUR verzekering (Gevolgschade Uitval Regelapparatuur) biedt in zulke gevallen dekking.

Reageer op dit artikel