nieuws

Delta Lloyd geeft volmacht aan adviseur PrePensioen

Archief

PrePensioen BV uit Abcoude is een nieuw volmachtbedrijf, dat zich specialiseert in prepensioenregelingen. Het bedrijf werkt onder volmacht van Delta Lloyd en biedt zijn producten rechtstreeks en via het intermediair aan.

De directie van PrePensioen wordt gevormd door Wim van Dijk en Jan Voskuijl. Van Dijk is in Laren eigenaar van de pensioenadviesbureaus Piacana en Kosian & Partners. Jan Voskuijl runt het assurantiekantoor Eerste Abcouder. Die naam is een afgeleide van Eerste Algemeene, waar zijn vader (ook Jan Voskuijl) jarenlang directeur was. Eerste Algemeene ging later op in Generali. Daar heeft zijn broer Hubert Voskuijl momenteel zitting in de raad van bestuur.
De besloten vennootschap van Jan Voskuijl en Wim van Dijk, met een geplaatst en gestort kapitaal van f 40.000, richt zich op het verzorgen van prepensioenregelingen voor werkgevers met meer dan vijftig werknemers. De doelgroepen zijn in drie categorieën ingedeeld: niet onder een cao vallende werkgevers (zoals dienstverlenende bedrijven), wel onder een cao vallende bedrijven met een vut-regeling, en wel onder een cao vallende bedrijven met een prepensioenregeling.
Het volmachtbedrijf wordt een rechtstreekse concurrent van pensioenfondsen. Voskuijl: “Je ziet dat de meeste vut-regelingen worden afgebouwd en dat pensioenfondsen daarop inspelen. De nieuwe regelingen die zij aanbieden zijn vaak flexpensioenen, die de eigenlijke pensioenrechten aantasten. De pensioenleeftijd wordt vervroegd ten koste van de pensioenhoogte. Wij adviseren daarentegen aparte prepensioenen, los van de echte pensioenregeling.” PrePensioen biedt maatwerkregelingen, die evenwel passen binnen de door de commissie Witteveen geschetste kaders.
Volmacht
PrePensioen heeft een exclusief volmachtcontract met Delta Lloyd. Waarom niet met Generali? Voskuijl: “Mijn broer houdt zich meer met het schadebedrijf van Generali bezig, hoor. Maar serieus, we hebben met meerdere verzekeraars gepraat. Ook met Generali. Maar wij zijn niet voor iedereen geschikt, omdat we nogal wat eisen stellen aan de volmacht.”
“Zo willen we volledige vrijheid in onze bedrijfsvoering. Daarnaast willen we de tariefstelling in eigen hand houden en hanteren we gelijke premies voor man en vrouw. Daar wil niet iedereen in meegaan, Delta Lloyd wel.” Volgens Voskuijl is één volmacht voor PrePensioen voldoende. “Delta Lloyd geeft ons voldoende ruimte.”
PrePensioen heeft bij de start vijf medewerkers in dienst. Het volmachtbedrijf gaat zijn producten niet alleen zelf aan de man brengen, maar wil nadrukkelijk ook het (assurantie)intermediair inschakelen. “We mikken allereerst op assurantiekantoren. Maar ook met adviseurs als accountants en actuarissen denken we zaken te kunnen doen.”
PrePensioen wil zich louter en alleen met prepensioenregelingen bezighouden. Voskuijl: “Als je een efficiënte organisatie wilt hebben die tegen lage kosten kan werken, dan is specialisatie noodzakelijk. Als klanten meer willen dan een prepensioenregeling, dan verwijzen wij ze door.”

Reageer op dit artikel