nieuws

Delta Lloyd en Nuts Ohra sturen aan op fusie

Archief

Zoals verwacht, sturen Delta Lloyd en Nuts Ohra aan op een volledige fusie. De nieuwe combinatie krijgt als standplaats Amsterdam en gaat straks verder onder de naam: Delta Lloyd Nuts Ohra.

Binnen de fusiecombinatie wordt een strikte scheiding aangebracht tussen de distributievormen. De merken Delta Lloyd en Nuts worden exclusief gereserveerd voor het intermediair. Het merk Nationaal Spaarfonds (inclusief Noord-Braband) wordt geïntegreerd met Ohra en aangestuurd vanuit Arnhem. De bedrijfsonderdelen worden op de huidige locaties (Den Haag, Waalwijk en Arnhem) gehandhaafd.
De fusieplannen zijn voorgelegd aan de Sociaal-Economische Raad (SER), de vakorganisaties en de (centrale) ondernemingsraden van beide concerns. De Raden van Commissarissen zijn reeds akkoord.
Geen details
Vakbondsbestuurder Marco Veenstra van De Unie zegt geen details te kennen van de fusieplannen. “Er is een adviesaanvraag op hoofdlijnen uitgebracht, maar over deelplannen is nog niets bekend”.
Wel zegt Veenstra niet te (kunnen) geloven dat er geen ingrepen in de organisaties zullen volgen, zoals Delta Lloyd en Nuts Ohra hebben aangegeven. “Dat gaat er bij mij niet in. Wat is dan het nut van de fusie?” Hij vraagt zich af wat de gevolgen zullen zijn voor de loondienstorganisatie van het Nationaal Spaarfonds na de integratie in de direct-writer pur sang Ohra. “Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen, zeggen beide bedrijven. Dat neemt niet weg, dat het schrappen van banen dus wél mogelijk blijft.”
Grote inbreng
In de raad van bestuur van het multidistributieconcern krijgt Delta Lloyd een grote inbreng. Deze maatschappij levert drie van de vier leden: mr. Hans-Eric Jansen (voorzitter), drs. Niek Hoek, en drs. Chris Tesselhof. Namens Nuts Ohra krijgt mr. Thom Roos zitting in de raad van bestuur. Plaatsvervangend lid zijn S. Slottko (Berlinische Leben) en ir. A. Kullberg.
De fusiecombinatie (5.500 medewerkers) noemt zich met een jaaromzet van ruim f 11 mld en ruim 5,5 miljoen polissen van ongeveer 1,6 miljoen klanten het derde verzekeringsconcern van ons land.

Reageer op dit artikel