nieuws

Delta Lloyd eind 2000 euro-proof

Archief

Delta Lloyd heeft een pakket maatregelen getroffen dat ervoor zal moeten zorgen dat de maatschappij aan het eind van het jaar 2000 ‘euro-proof’ is.

Een projectgroep is sinds ruim een jaar aan de slag om alle wijzigingen en knelpunten te inventariseren. Aan de hand van de resultaten van deze inventarisatie is een beleidsplan opgesteld dat beoogt de overgang naar de euro voor met name het intermediair zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onder meer wordt daartoe een uitgebreid voorlichtingsprogramma opgezet voor zowel de eigen medewerkers als de tussenpersonen.
Hoewel verwacht wordt dat de maatschappij pas eind 2000 euro-proof zal zijn, wordt de mogelijkheid opengehouden voor vervroegde overgang naar de euro als de markt daarom vraagt. “Eventuele afspraken met andere verzekeraars binnen het Verbond over het moment van conversie van bijvoorbeeld lopende prolongaties zullen actief worden gesteund”, aldus de verzekeraar.
Delta Lloyd Bank en Delta Lloyd Vermogensbeheer gaan per 1 januari volgend jaar over op de euro. Tot aan het jaar 2002 krijgen klanten van de bank de keuze tussen een presentatie in guldens dan wel in euro’s. Alle klanten van Delta Lloyd krijgen vanaf 1 januari 1999 een eurobijlage, waarin belangrijke financiële gegevens in zowel guldens en euro’s worden vermeld, met daarbij de omrekenkoers.

Reageer op dit artikel