nieuws

Delta Lloyd beschouwt carenzjaar als detail

Archief

Delta Lloyd ziet het politiek omstreden carenzjaar bij pensioenverzekeringen – een wachttijd waarin overlijden als gevolg van ziekte niet gedekt is – als een detail.

Dat moet althans afgeleid worden uit het relatieblad Collage, waarin Delta Lloyd een overzicht geeft van de belangrijkste maatregelen die de maatschappij heeft genomen in verband met de Wet op de Medische Keuringen. In de daar weergegeven ‘hoofdlijnen’ ontbreekt het carenzjaar.
Navraag leert dat de carenzvoorwaarde bij pensioenverzekeringen van Delta Lloyd nog steeds geldt: “In het eerste jaar na ingang of verhoging van de verzekering is het overlijdensrisico niet gedekt als dat overlijden het gevolg is van aandoeningen, ziekte of gebreken die reeds bij ingang of verhoging bestonden.”
Aangezien het wachtjaar onder de categorie zware maatregelen valt, is het niet vermelden ervan opmerkelijk. De verklaring van Delta Lloyd is: “dat gekozen is om alleen de hoofdlijnen op te nemen, omdat het anders een omvangrijke opsomming van maatregelen was geworden, die identiek zou zijn aan het eerder verstuurde Leven-bulletin aan het intermediair. Een complete overlapping leek ons niet zinvol.”

Reageer op dit artikel