nieuws

Dela-winst naar f 54,7 mln

Archief

De winst van natura-uitvaartverzekeraar Dela is vorig jaar met 5,3% gestegen tot f 54,7 (51,9) mln. Een winstuitkering blijft ditmaal achterwege.

Over 1997 kwam Dela nog tot een winstuitkering (annex premiereductie) van f 33,7 mln. Over 1996 was al eens f 13,4 mln uitgekeerd.
De lage kapitaalmarktrente zorgt er echter voor dat Dela in de komende jaren eerst zekerheid kiest bij het voldoen aan de waardevaste verzekeringsverplichtingen. Premiereductie is pas aan de orde als het eigen vermogen exclusief herwaarderingsreserve meer dan 30% – was 20% – bedraagt van de technische voorziening.
De winst is vooral afkomstig van het verzekeringsbedrijf. Het resultaat van de technische rekening bedroeg f 40,2 (44,4) mln. De uitvaartverzorging leverde daarentegen een verlies op van f -1,2 (0,1) mln. Samen met de toegerekende beleggingsopbrengst van f 42,9 (36,9) mln kwam het bedrijfsresultaat uit op f 81,9 (81,4) mln.
Marktaandeel
Het aantal bij Dela verzekerde personen (natura-uitvaart) steeg in ons land tot 2.092.049 (2.028.656): een nieuw record en bovendien een nieuwe recordgroei. Dela zegt daarmee 13,25% van de bevolking te verzekeren. Het premie-inkomen steeg aanzienlijk tot f 190,6 (167,6) mln.
Er werden 59.526 (58.523) nieuwe polissen verkocht, wat per saldo leidde tot een toename van 39.683 (39.091). Dela heeft nu 945.489 (905.806) Nederlandse polissen in de boeken staan. In België nam het aantal natura-uitvaartverzekerden met 36.097 (50.694) toe tot 146.867 (110.770). De afgenomen groei is volgens Dela meer in overeenstemming met het Belgische bedrijf.
Het aantal verzorgde uitvaarten door of namens Dela kwam uit op 19.776 (19.293): ruim 14% van alle uitvaarten in ons land. Dela beschikt zelf over 23 uitvaartcentra, plus crematoria in Eindhoven, Geleen, Heeze, Helmond en Vlijmen. Van alle uitvaarten is inmiddels 56% (55%) een crematie. Een gemiddelde uitvaart kostte vorig jaar f 5.086 (4.848), bijna 5% meer dan het jaar daarvoor.
Dela illustreert zijn jaarverslag met foto’s van bekende uitvaarten, zoals die van de Jordaanse koning Hussein. In ons land wordt door of namens Dela 14% van alle uitvaarten verzorgd.

Reageer op dit artikel