nieuws

Dela wil in buitenland gaan herverzekeren

Archief

Om de fiscus in de toekomst te ontlopen, richt Dela nog dit jaar in het buitenland – waarschijnlijk in Luxemburg – een herverzekeringsmaatschappij op. De natura-uitvaartverzekeraar reageert daarmee op een belastingclaim van bijna f 400 miljoen.

Dela-directeur Dick Moll hoopt de herverzekeraar nog dit najaar het levenslicht te laten zien. Dela zal daar dan de nieuwe productie gaan onderbrengen. Berekeningen wijzen uit dat daarmee na vijf jaar al 50% van het verzekerd kapitaal zal zijn herverzekerd. Moll wil tevens de bestaande portefeuille in Luxemburg gaan herverzekeren. Met 2,1 miljoen verzekerden en een verzekerd kapitaal van f 14,1 miljard is Dela veruit de grootste natura-uitvaartverzekeraar van ons land.
“We hebben in 1998 al overwogen om een herverzekeraar op te richten en het toen niet gedaan. Daar heb ik nu behoorlijk wat spijt van”, aldus Moll. “Toen was de fiscale dreiging er al, maar we waren er van overtuigd dat we er in overleg wel uit zouden komen. Nu, na deze aanslag vennootschapsbelasting van f 300 mln en waarschijnlijk nog te volgen claims van zo’n f 85 mln, moet ik als ondernemer wel. Nee, ik vind het geen vluchtweg: als je wordt aangevallen, moet je handelen.”
Berekening
De naheffing vennootschapsbelasting die de belastingdienst heeft opgelegd (zie AM 12, pag. 5), bestaat uit drie elementen: sterftetafel f 162 mln, kostenopslag f 124 mln en uitvaartkostenberekening f 18 mln. De sterftetafel die Dela hanteert (1960-1965) is volgens de fiscus veel te gedateerd, waardoor de technische voorziening onnodig hoog is. Dela-directeur Moll beaamt dat enerzijds “maar de rekenrente van 4% die de fiscus voorschrijft is daarentegen weer te hoog”. Als voorbeeld noemt hij AVVL en Nuva die weliswaar met recente sterftetafels werken, maar een rekenrente van 2,5% toepassen.
De kostenopslag richt zich op het percentage van de premie dat Dela in de toekomst zou moeten toevoegen aan de technische voorziening. Dela hanteert nu 71%, terwijl de belastingdienst 85% eist. Door in de toekomst meer aan de voorzieningen toe te voegen, kun je de huidige voorziening verlagen, zo redeneert de fiscus. Ten slotte houdt Dela bij de berekening van de uitvaartkosten rekening met de geldende kosten in het jaar van berekening, terwijl de fiscus uitgaat van de (lagere) gemiddelde kosten in het voorafgaande jaar.
De nu opgelegde aanslag van ruim f 303 mln heeft betrekking op de technische voorziening van 1996. Over de dotaties in de jaren 1997 t/m 1999 verwacht Dela nog naheffingen ter grootte van ongeveer f 85 mln. “Als we de aanslagen daadwerkelijk zullen moeten betalen”, rekent Moll een doemscenario voor, “dan wijst een snelle berekening uit, dat dat ons nettoresultaat de komende jaren met zo’n f 20 mln zal drukken.”
Vervolg
Om dat te voorkomen heeft Dela bezwaar gemaakt tegen de aanslag. “Maar daar verwacht ik weinig heil van”, aldus Moll. “Het vervolgtraject zal derhalve beroep bij het hof in Amsterdam worden en eventueel cassatie bij de Hoge Raad. “We hebben de Verzekeringskamer gevraagd om te beoordelen of de technische voorziening zoals de fiscus die voorstelt, toereikend is. Dat antwoord lijkt me van belang.”
Dick Moll: “Het is geen vluchtweg: als je wordt aangevallen, moet je handelen…”

Reageer op dit artikel