nieuws

Dela-verzekerden kunnen f 34 mln tegemoet zien

Archief

Natura-uitvaartverzekeraar Dela keert bijna f 34 mln aan winst (voor belastingen) uit aan zijn polishouders.

De winstuitkering krijgt vorm via een premiereductie, die voor de meeste verzekerden ongeveer een kwartaalpremie groot zal zijn. Vorig jaar werd nog f 13,6 mln aan winstuitkering over 1996 aan de polishouders teruggegeven.
Dela boekte over geheel 1997 een resultaat van f 44 (39) mln uit gewone bedrijfsvoering. Het brutopremie-inkomen beliep f 168 (147) mln. Het aantal verzekerden steeg in ons land met ruim 57.000 tot ruim twee miljoen. Dela verzekert 13% van de Nederlandse bevolking en verzorgt 14% – oftewel ruim 19.000 per jaar – van alle uitvaarten.
In België steeg het aantal verzekerden explosief met ruim vijftigduizend tot in totaal 110.770.

Reageer op dit artikel