nieuws

Dela-primeur: premiereductie

Archief

Door de herhaaldelijke winsten – ook weer in 1995 – beleeft natura-uitvaartverzekeraar Dela een primeur in haar 59-jarige bestaan. Voor het eerst wordt een fors winstdeel als premiereductie terugbetaald aan de bijna twee miljoen polishouders.

De bruto premie-inkomsten van Dela stegen in 1995 met 7,8% tot f 133 (123) miljoen. De beleggingen brachten netto f 141 (124) mln op. De netto winst bedroeg f 41,5 (41,2) mln. De groei van Dela nam ook een stijging van de bedrijfskosten met zich mee van 9%, terwijl ook de uitvaartkosten en uitkeringen een groei te zien gaven.
De gemiddelde uitvaartkosten namen met 3,2% toe tot f 4.513, terwijl het aantal uitvaarten met 4,2% steeg naar 17.107. Het aantal uitvaarten betrof net als het jaar daarvoor in 54% van de gevallen een crematie. De totale kosten voor uitvaartverzorging en uitkeringen bedroegen f 70,5 (65,1) mln.
Door de stijgende kosten heeft Dela f 108 (92) mln moeten toevoegen aan de post voorziening verzekeringsverplichtingen. Na deze dotatie bleef echter nog een forse winst over, die voor 90% wordt gedeeld met de nu polishouders. Zij krijgen – vanaf 1 juli – 11,3% van de natura-premie van 1995 terug. De premiereductie behelst in totaal f 13,6 mln.
Waarschuwing
Algemeen directeur D. Moll waarschuwt voor de gevolgen van de hoogte van de rekenrente die verzekeraars moeten hanteren bij het berekenen van hun voorziening verzekeringsverplichtingen. Simpel gesteld is dit een spaarpot die moet voorzien in de toekomstige verplichtingen. Hierbij is rekening gehouden met ondermeer de sterftekansen, de kosten en de premie-inkomsten.
De Verzekeringskamer moet hierop toezien en denkt eraan een rekenrente van 3% te gaan voorschrijven, terwijl de Belastingdienst momenteel nog 4% hanteert. Dit verschil kan onevenredig hoge eisen stellen aan de voorzieningen van verzekeraars. Moll: “Het zal problemen opleveren voor de gehele bedrijfstak. Het Verbond van Verzekeraars zal er op ministerieel niveau wat aan moeten gaan doen.” Dela 1995 1994 (bedragen in f mln) omzet 274 247 bruto premies 133 123 bedrijfskosten 34 31 uitvaartkosten en uitkeringen 70 65 netto winst 41 41 aantal medewerkers 448 440

Reageer op dit artikel