nieuws

Dela passeert grens 2,4 miljoen verzekerden

Archief

Dela heeft 2,4 miljoen verzekerden in de boeken staan

De ‘mijlpaal-polis’ werd via een van de 55 loondienstadviseurs gesloten. Het betreffende gezin is door Dela gefêteerd met een premievrije polis. Dela heeft het verzekerdenbestand dit jaar netto met ruim 37.000 zien toenemen, een groei van 20% ten opzichte van de verzekerdenaanwas in 2003.

Reageer op dit artikel