nieuws

Dela op drempel twee miljoen verzekerden

Archief

Natura-uitvaartverzekeraar Dela staat op de drempel van het magische aantal van twee miljoen verzekerden. Vorig jaar boekte Dela een recordgroei van bijna 57.000 verzekerden tot 1.971.347. Inmiddels staat de teller op 1.997.000. Binnen één maand moet de grens overschreden zijn.

Dela verkocht in 1996 bijna 56.000 nieuwe polissen, eveneens een record. De nettostijging beliep 37.524 polissen, waarmee 56.828 verzekerden gemoeid waren. Aan het einde van het jaar stonden 1.971.347 verzekerden in de boeken, behorend bij 866.715 polissen.
Bij een premie-inkomen van f 147 (133) mln beliep de nettowinst vorig jaar f 39 (41) mln. De winst resulteerde vorig jaar in een premierestitutie van f 13,6 mln. Dit keer wordt geen premie terugbetaald.
Multi-level
In België gaat het de uitvaartverzekeraar ook voor de wind. Het aantal verzekerden nam met 22.000 toe tot ruim 60.000. Die doorbraak is bereikt door het succes van het in België toegepaste multi-levelsysteem. De eigenlijke verkoop geschiedt door freelancers op provisiebasis. Daarboven bevinden zich verkopers, die zich deels ook inzetten voor de werving van nieuwe verkopers. Daar weer boven bevinden zich de verkoopbegeleiders en enkele topmensen. Kenmerk van zo’n systeem is dat hoger gestructureerde mensen een deel van de provisie van lager geplaatste verkopers ontvangen.
Een dergelijke distributiewijze is in Nederland niet te verwachten, aldus algemeen directeur Dick Moll. “Zoiets is in ons land niet gebruikelijk. Al kun je onze loondienstorganisatie ook als een piramide zien, met verkopers, regiomanagers en een marketingafdeling. Maar we zijn niet van plan om onze loondienstorganisatie af te bouwen ten faveure van zo’n multi-levelsysteem.”
Meer polissen hoopt Dela ook af te zetten via de samenwerking met zorgverzekeraars. Na ZAO (Amsterdam), Zorg & Zekerheid (Leiden) en RZR (Doorwerth) is het regionale ziekenfonds PWZ (Purmerend) tot het rijtje partners toegetreden. Belangrijkste onderdeel van de samenwerking voor Dela is het gebruik maken van de databestanden van de zorgverzekeraars voor mailings over uitvaartproducten.
Kosten
Keerzijde van de enorme groei is een toename van de bedrijfskosten tot f 74 (60) mln. Van die stijging is f 9 mln terug te voeren op het direct in rekening brengen van de gestegen acquisitiekosten (totaal f 30,3 mln).
De directe uitvaartkosten en uitkeringen namen ook toe, tot f 81 (74) mln. Gestegen uitvaartkosten en een toename van het aantal door Dela verzorgde uitvaarten van 17.107 naar 18.776 zijn hier debet aan. De gemiddelde uitvaartkosten stegen tot f 4.656 (4.513).
De hogere uitvaartkosten en de verzekerdengroei nopen ook tot een verhoging van de voorziening verzekeringsverplichtingen. In 1995 werd f 108 mln aan dit totaal toegevoegd; de toevoeging kwam vorig jaar uit op f 131 mln tot in totaal f 1,5 mld.
In verband met de toegekende WTV-vergunning aan Dela Natura Uitvaartverzekeringen heeft Dela onlangs de portefeuille ‘Plusverzekeringen’ overgedragen van Dela Verzekeringen naar het naturabedrijf. Een Plus-verzekering combineert een geldverzekering met een natura-uitvaartverzekering. Dela 1996 1995 (x f mln) omzet 441 401 premie-inkomen 147 133 opbrengst beleggingen 187 172 opbrengst uitvaartverz. 107 95 bedrijfskosten 74 60 kosten uitvaart/uitkering 81 74 toevoeging verz.verplicht. 131 108 bedrijfsresultaat 57 62 nettowinst 39 41 eigen vermogen 381 325 aantal medewerkers 476 448

Reageer op dit artikel