nieuws

Dela biedt intermediair afwijkend product

Archief

Het product dat Dela Intermediair vanaf de zomer van 2005 gaat verkopen, wijkt af van de natura-uitvaartpolis waarvan Dela er jaarlijks 60

000 verkoopt via direct-mail, eigen loondienstadviseurs, internet, ziekenfondsen en Rabobank-kantoren. “Het zal geen puur natura-product worden, omdat het intermediair dat ziet als beperking van de keuzevrijheid van een klant”, zegt Dela-directeur Edzo Doeve. “Het wordt een kapitaalverzekering met winstdeling en indexatie.” Het verschil in product is volgens Doeve geen bezwaar voor tussenpersonen. “Een ander kan een zelfde product nooit goedkoper aanbieden en we garanderen het portefeuillerecht.” Dela is overigens van zins een breder pakket levensverzekeringen te gaan aanbieden dan nu het geval is “bijvoorbeeld om inkomensgaten na een overlijden te dekken.” Voor de bestaande producten Basis (natura-uitvaart) en Plus (aanvullend kapitaal) is onlangs een variant tegen koopsombetaling ontwikkeld. Hiermee hoopt Dela een ander publiek te trekken: ouderen en jonge tweeverdieners, die de fiscale aftrekbaarheid van de premie vaak een rol laten spelen. “Het gaat vaak om mensen in hogere welstandsklassen.”

Reageer op dit artikel