nieuws

Dekmantel

Archief

Met het mantel(ziektekosten)contract voor houders van een Makro-pas en één voor verenigingssporters met hun gezinsleden heeft Geové de grenzen van de verzekering van affinity-groups overschreden

Voor de Arnhemse direct-writer lijkt het erop dat een doelgroep van zes miljoen(!) consumenten lonkt. Affinity-groups zijn in goed Nederlands: specifieke groepen van mensen of bedrijven met gemeenschappelijke risico’s. Uit de Verenigde Staten overgewaaid, beperkte de verzekering van zulke doelgroepen zich in ons land aanvankelijk tot risico’s voortvloeiend uit nieuwe sociale wetgeving (Pemba, ANW en Ziektewet). Gestimuleerd door onder meer de dadendrang van de gespecialiseerde makelaar Aon Hudig Group Programs storten ook verzekeraars zich in groeiende mate op deze noviteit, in feite een kopie van het employee-benefitsproduct maar nu voor de branche-organisatie, sportkoepel, winkelketen of merkfabrikant. Zo ook Geové. De ziektekostenverzekeraar pur sang sloot tot dusver mantelovereenkomsten met onder meer koepelorganisaties van juweliers, onderwijzers en (kleine) metaalbedrijven. Daar was niets mis mee. Dat kan evenwel niet gezegd worden van de nieuwe stap die de maatschappij in de roes van haar succes heeft gewaagd. Zonder direct-writers enig succes te misgunnen, kan objectief worden vastgesteld dat Geové met de mantelpolis voor Makro-pashouders én voor verenigingssporters het pad van de zuivere affinity-group heeft verlaten. Want wat heeft een groep van duizenden kaarthouders van een ‘groothandelsbedrijf’ meer of minder met elkaar gemeen dan een willekeurige groep burgers in ons land? En loopt een dammer of schaker niet andersoortige risico’s dan een rugbyspeler of autocoureur? En wat te denken van het punt dat Geové óók gezinsleden van deze bonte mengeling van vaderlandse sporters in dekking wil nemen? Niet langer de kwaliteit van de risico’s bepaald door de aard van een beroepsgroep of branche, is het leidende motief van Geové bij de verzekering van doelgroepen. Nee, onder het dekmantel van een affinity-group is het de direct-writer meer te doen om het aantal te verzekeren risico’s. Door de grenzen aan natuurlijke doelgroepen steeds meer op te rekken, meent de verzekeraar de toegangsweg te hebben gevonden naar een zee van kandidaat-verzekerden. Een gedachte te mooi om waar te zijn. De (markt)wal keert het (Geové-)schip. Intensieve marktwerking zal niet toelaten dat veel consumenten uit zelfverzonnen affinity-groups de Geové-portefeuille instromen. De concurrentie van onder andere de nichespelers met hun maatwerk-proposities, zal dat voorkomen. Zo heeft Aon Hudig Groups Programs al een grote vinger in de sportpap via haar mantelovereenkomst met NOC*NSF, en meer in bijzonder exclusieve contracten met de hockey- en voetbalbond. Geové zou zich nog eens fundamenteel moeten bezinnen op de door haar ingeslagen weg: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel