nieuws

Definitieve premies standaard(pakket)polis

Archief

De premie van de standaardpakketpolis voor studenten onder de 20 jaar wordt in 2005 geen € 229 maar € 183. In de Zorgnota was aangekondigd dat de premie voor de standaardpakketpolis voor studenten onder de 20 jaar in 2005 zou uitkomen op € 229. Volgens het ministerie van VWS wordt dit € 15,30 per maand, dus € 183,60 per jaar. De overige premies voor de standaard(pakket)polissen zijn door de ministerraad vastgesteld conform de Zorgnota.

Ook heeft de ministerraad de wettelijke bijdragen voor MOOZ en pooling vastgesteld. Voor verzekerden van 20-64 jaar zou de Mooz-bijdrage € 125 worden, maar dit wordt € 129,60. De poolingsbijdrage zou voor hen € 408 worden, maar dit wordt € 404,40.

Reageer op dit artikel