nieuws

Deelname Duitse bedrijven aan bedrijfspensioen loopt terug

Archief

Duitse ondernemingen zijn minder bereid te investeren in een collectieve pensioenregeling voor hun werknemers

Uit een recent onderzoek van financieel adviesbureau Plansecur onder 260 financieel adviseurs in Duitsland komt naar voren, dat zij in de dagelijkse adviespraktijk verwachten dat driekwart van de lopende bedrijfspensioenvoorzieningen worden aangepast. Bijna één op de twee ondernemingen (49%) kort op de lopende oudedagvoorziening voor hun personeel, terwijl bijna drie van de tien bedrijven (29%) rekening houdt met het uittreden van enkele medewerkers uit het collectief contract.

Reageer op dit artikel