nieuws

Deelname aan levensloop voorlopig minder dan 10%

Archief

De animo van werknemers voor deelname aan een levensloopregeling laat voorlopig te wensen over. Zowel grote verzekeraars als Aegon, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden en Reaal als de banken ABN Amro en Rabobank laten doorschemeren dat minder dan 10% van de werknemers intekent op de gesloten collectieve levensloopcontracten.

De banken en verzekeraars zijn overigens wel positief gestemd over de aanwas de komende maanden. “De aarzelende start is verklaarbaar”, zegt NN. “Het is iets nieuws en zowel werkgevers als burgers geven meer prioriteit aan het regelen van de ziektekostenverzekering. Verder is het duidelijk dat velen hebben gewacht op hun eerste loonstrookje in 2006.”
Andere aanbieders geven gelijkluidende verklaringen af. Zij verwachten, net als NN, veel van de komende maanden. Alleen Reaal denkt dat de interesse voor deelname aan de levensloopregeling langer op zich zal laten wachten. “Realistisch als we zijn, denken we dat het succes van levensloop pas de komende jaren meer gestalte krijgt.”
5 tot 10%
Bij ABN Amro maakt vooralsnog 7% tot 8% van de werknemers gebruik van de door hun werkgever gesloten levensloopovereenkomst. De bank heeft uiteraard ook een regeling voor het eigen personeel. “Van onze eigen werknemers doet vooralsnog 10% mee.”
Reaal ziet in de collectieve levensloopregelingen een conversie van 5%. Aegon houdt het gemiddeld op 5% tot 10%, “maar er zijn grote contracten waar het aantal deelnemers oploopt tot bijna 50%”. Delta Lloyd rept eveneens over “een percentage onder de 10%”, terwijl NN meer in zijn algemeenheid spreekt over “beperkte deelname”. Rabobank houdt het er nog algemener op dat de deelname verloopt “volgens verwachting, maar niet boven verwachting.”
Verzekeraars
Reaal stelt “een paar honderd levensloopcontracten met werkgevers” te hebben gesloten. “Eind vorig jaar hadden werkgevers hun handen vol aan de WIA en de zorgverzekering. De aandacht voor levensloop trekt nu weer aan”, constateert de maatschappij die zich afficheert als topspeler in de levensloopmarkt. “In de collectieve levensloopregelingen zien we momenteel een conversie van 5%. We voorzien dat dit verder zal toenemen.”
“Je ziet dat de deelnemersaantallen groeien als een werkgever veel energie in levensloop stopt”, zegt Aegon. In sommige contracten zou dit aandeel zelfs tot 50% oplopen. “Bij Akzo Nobel bijvoorbeeld zijn ze met een voorlichtingsbusje langs alle vestigingen gegaan, hebben ze een levenslooplied gemaakt en een speciale website”, zo geeft Aegon een voorbeeld van een actieve werkgever.
Nationale-Nederlanden zegt met enkele duizenden werkgevers contracten te hebben gesloten. “Daarachter zitten enkele honderdduizenden werknemers. Het is waar dat het aantal werknemers dat daadwerkelijk aan de levensloopregeling gaat deelnemen nog beperkt is. Het komt aarzelend op gang, maar wij constateren een lijn omhoog.”
Delta Lloyd zegt ruim duizend collectieve contracten te hebben gesloten. “Wekelijks komen er honderd bij”, stelt de maatschappij. “De instroom van de daaronder vallende werknemers is minder dan 10%. De komende maanden gaan we de aandacht daarnaar verleggen. We zijn daar positief over.”
ABN Amro
“De belangstelling onder werkgevers, vooral de grote, kwam snel op gang en is nu sterk groeiende”, meldt ABN Amro. “Het aantal individuele deelnemers komt maar langzaam op gang. Maar we hebben nog tot juli”, zo klinkt het optimistisch. “We verwachten de komende tijd een sterke groei van de verkoop van levensloopproducten, zowel in de vorm van collectieve contracten voor bedrijven als aan individuele werknemers.”
ABN Amro zegt verrast te zijn door de belangstelling voor levensloop onder jongeren. “Circa 30% van de werknemers onder de 35 jaar overweegt mee te doen”, blijkt volgens de bank uit onderzoek. Feitelijke cijfers wijzen uit dat de helft van de deelnemers kiest voor veilig sparen en de rest voor een combinatie met risicodragend beleggen. “Opvallend is verder dat er werkgevers zijn die levensloop actief stimuleren met een werkgeversbijdrage en om die reden stoppen met het spaarloon”, aldus ABN Amro.

Reageer op dit artikel