nieuws

Deel rechtszaken van Pals tegen Univé alsnog geschikt

Archief

Van de achttien in juli door letselbureau Pals tegen verzekeraar Univé in gang gezette rechtszaken waren er begin deze week nog elf ‘in procedure’. Tal van gesprekken tussen beide partijen hebben in zeven zaken tot een schikking geleid.

Zowel op directie- als op dossierniveau is er de afgelopen weken veel overleg gevoerd tussen beide partijen. Eén van de beleidspunten waar Univé volgens Pals ten onrechte aan blijft vasthouden, is dat vrouwen op den duur kinderen krijgen en daarna parttime gaan werken. “Een vrouw die door een ongeval niet meer volledig kan werken, dient volgens Univé slechts enkele jaren een vergoeding voor inkomensschade te ontvangen, omdat zij ook zonder ongeval niet volledig zou zijn blijven werken. Hiermee rechtvaardigt Univé een lagere schadevergoeding. Deze wijze van ‘schadebeperking’ is niet alleen vrouwonvriendelijk, maar druist ook nog eens in tegen de geldende jurisprudentie op dit gebied.”
Op directieniveau wordt er verder gesproken tussen Univé en de Pals Groep om tot verbeteringen in de onderlinge communicatie te komen, zo laat Pals weten. Univé wil inhoudelijk niet op de kritiek van Pals reageren “omdat je op die manier voorkomt dat elementen worden verheven tot stemmingmakerij en dat specifieke standpunten in een dossier tot algemeen beleid worden betiteld”.

Reageer op dit artikel