nieuws

December geen recordmaand

Archief

Volgens de jongste CBS-cijfers heeft de maand december niet de verwachte recordomzet aan nieuwe individuele levensverzekeringen opgeleverd. Met f 1.753 mln premie uit 180.800 polissen zorgde december weliswaar voor een 45% hogere productie dan een jaar eerder, maar de maand januari 2000 blijft recordhouder met f 1.835 mln aan nieuwe premie.

Wel was het aantal koopsompolissen met 113.600 nog nooit zo hoog als in de laatste maand van vorig jaar. Vooral de koopsommen voor uitgestelde lijfrenten gingen als warme broodjes over de toonbank: 59.300 polissen en f 763 mln premie. De productie van direct ingaande lijfrenten viel met 3.600 koopsomstortingen en f 373 mln ronduit tegen.
Van de gehele decemberproductie bestond 61,4% uit beleggingsverzekeringen: dat percentage is bij periodieke premies 83% en bij koopsompolissen 53%. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x1000) kapitaal premie premie (x1000) kapitaal (in f mln) (in f mln) november 2000 Guldenscontracten 50,9 3.117,7 50,1 23,1 14,5 1.036,3 498,3 w.v.Verbonden aan hypotheek 5,2 789,6 10,0 3,5 0,0 2,4 0,6 Pensioen uitgesteld 1,8 675,2 10,2 10,9 0,1 53,8 26,0 Lijfrente uitgesteld 0,8 103,6 2,4 4,3 5,5 229,5 146,1 Direct ingaande rente – – – – 2,8 461,0 281,6 Levenslang bij overlijden 26,4 229,3 6,2 0,2 0,5 2,4 1,9 Spaarverzekering 3,9 193,1 13,8 1,6 0,6 14,1 10,6 Risicoverzekering 11,7 1.043,4 6,5 0,0 4,4 255,3 24,6 Overig 1,1 83,6 1,1 2,7 0,5 17,8 7,0 Beleggingseenheden 47,5 4.198,5 140,5 132,5 16,0 317,2 261,4 w.v.Verbonden aan hypotheek 11,8 2.163,6 43,0 35,9 0,0 6,1 7,2 Pensioen uitgesteld 2,7 499,2 15,4 8,1 0,2 17,1 12,7 Lijfrente uitgesteld 11,7 536,7 34,7 37,5 14,8 222,4 204,1 Direct ingaande rente – – – – 0,2 43,2 21,7 Levenslang bij overlijden 0,1 1,4 0,0 0,0 – – – Spaarverzekering 18,6 799,8 42,5 47,3 0,7 22,1 12,9 Risicoverzekering 1,3 118,4 2,6 1,5 0,0 0,3 0,0 Overig 1,4 79,4 2,3 1,9 0,0 6,0 2,7 december 2000 Guldenscontracten 49,1 2.748,1 44,7 35,8 18,1 1.122,7 596,1 w.v.Verbonden aan hypotheek 5,2 755,3 10,0 7,4 0,0 3,4 1,0 Pensioen uitgesteld 1,1 357,6 5,3 11,9 0,1 69,3 44,3 Lijfrente uitgesteld 1,2 147,4 3,4 8,8 10,0 292,5 193,2 Direct ingaande rente – – – – 3,1 567,9 313,2 Levenslang bij overlijden 28,4 248,5 6,8 0,0 0,6 3,9 3,3 Spaarverzekering 1,9 126,6 10,9 3,0 1,6 21,5 19,4 Risicoverzekering 9,8 1.011,6 6,7 0,0 1,8 146,9 11,8 Overig 1,4 101,1 1,6 4,6 1,0 17,4 9,8 Beleggingseenheden 62,1 4.812,3 170,2 222,7 51,5 829,6 683,8 w.v.Verbonden aan hypotheek 10,5 1.922,7 37,2 29,6 0,0 5,3 5,2 Pensioen uitgesteld 3,1 595,2 17,5 11,8 0,2 12,2 7,8 Lijfrente uitgesteld 24,4 1.308,3 68,9 113,3 49,3 596,1 570,1 Direct ingaande rente – – – – 0,5 157,1 59,6 Levenslang bij overlijden 0,0 1,2 0,0 0,0 – – – Spaarverzekering 21,4 860,0 42,7 62,3 1,4 35,5 31,3 Risicoverzekering 0,3 73,7 1,5 1,2 0,0 0,6 0,4 Overig 2,5 51,2 2,4 4,1 0,0 22,9 9,4 Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies november 2000 Verbonden aan hypotheek 0,1 1,7 0,2 0,1 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,2 38,1 4,5 0,7 Zonder clausule 4,2 80,2 7,4 0,9 Totaal 5,5 120,0 12,1 1,7 december 2000 Verbonden aan hypotheek 0,0 1,2 0,2 0,0 Pensioen- of lijfrenteclausule 5,6 174,2 25 3,8 Zonder clausule 6,1 182,5 15,0 1,5 Totaal 11,7 357,9 40,2 5,3 (in f mln) Nieuwe spaarkasproductie 1999 1999 2000 2000 november december november december Spaarpremie ineens 6,7 12,5 6,1 22,9 Spaarpremie periodiek 9,3 10,5 6,0 17,3 Risicopremie ineens 0,9 1,9 0,8 3,1 Risicopremie periodiek 1,6 1,8 0,9 2,2 (in f mln) Spaargelden 1999 2000 2000 2000 2000 jaar jaar okt. nov. dec. Tegoed op deposito’s begin periode 269,3 287,2 292,2 293,7 293,6 Stortingen 176,9 186,0 18,5 17,7 18,3 Terugbetalingen 166,1 184,2 17,8 18,3 18,9 Spaarverschil 10,9 1,9 0,7 -0,6 -0,7 Rente 7,4 3,9 0,7 0,6 0,0 Besparingen 18,2 5,8 1,4 -0,0 -0,6 Tegoed op deposito’s eind periode 287,2 293,0 293,7 293,6 293,0 (in f mld)

Reageer op dit artikel