nieuws

De Voogd: ‘Volmachten moeten zichzelf opnieuw uitvinden’

Archief

De Voogd: ‘Volmachten moeten zichzelf opnieuw uitvinden’

Het volmachtsymposium dat AXA onlangs organiseerde, stond in het teken van de zakelijke markt. NVGA-voorzitter Bas de Voogd maakte de aanwezigen duidelijk dat zij zich meer als ondernemer moeten gaan gedragen. “We zijn het ondernemerschap verleerd.”
De Voogd richtte de schijnwerper op de bedreigingen voor het volmachtbedrijf. “Onderzoek van Forrester wijst uit dat inmiddels 55% van alle Europese consumenten actief winkelt voor eenvoudige financiële producten. Daarbij zijn de prijs en het bedieningsconcept het belangrijkste geworden. Simple-risk-verzekeringen bieden toegevoegde waarde in de volmacht, maar zijn niet meer voor iedereen weggelegd.”
Zakelijke verzekeringen zijn daarentegen maatwerkproducten, waarbij de schaalgrootte minder belangrijk is dan flexibiliteit. “Die producten zijn in het transformatieproces waar we nu doorheen gaan, minder aan erosie onderhevig.” Volgens De Voogd moeten volmachtkantoren in de zakelijke markt keuzes gaan maken. “Je moet je niet meer als generalist, maar als specialist profileren en je toeleggen op bepaalde beroepsgroepen en bedrijven.”
“In tijden van snelle veranderingen is ondernemerschap belangrijker dan in tijden van stabiliteit. Gezien het feit dat we uit een lange periode van stabiliteit komen, zijn we het ondernemerschap helaas wat verleerd.” Volgens De Voogd heeft de klassieke opzet van het volmachtkantoor zijn langste tijd gehad. “Dat is niet erg als het opgaat in iets waar in deze tijd behoefte aan is. Klanten hebben in toenemende mate behoefte aan ondersteuning door technologie, maar ook aan persoonlijk advies en vertrouwen. Zo is bij banken de technologie vaak te ver doorgeslagen. Dat biedt kansen aan gevolmachtigden die hierop inspelen door bijvoorbeeld MKB’ers werk uit handen te nemen. Die worden gek van de regelgeving.”
Nieuw model
Door ondernemerschap te tonen zullen gevolmachtigden zichzelf de komende jaren opnieuw moeten uitvinden om te kunnen komen tot een nieuw model, aldus De Voogd. Daarvoor moet tijdig worden ingespeeld op veranderingen, maar dat gaat niet vanzelf: “Wat ik vaak mis is de meeslepende visie en sense of urgency van onze leden. En deze mentaliteit is gevaarlijk, vooral omdat ze leidt tot gebrek aan actie, maar ook omdat hierdoor de illusie ontstaat van een voortkabbelende branche. En als we aangroei van onderaf willen krijgen, dan moet het imago van de branche veranderen. En dat doen we door er ondernemerschap in te brengen. Het moet weer spannend worden in een branche met een te hoog spruitjesgehalte.”
Koppeling
Rob Grijpma van Volmachtbeheer benadrukte het belang van een goede administratie wanneer een kantoor internet opgaat. Volmachtbeheer richt zich op ondersteuning van gevolmachtigden in het informatieverkeer. “Durft u uw portefeuille zonder meer te laten zien aan klanten via internet?”, vroeg Grijpma aan de toehoorders. “Website en portefeuille horen een eenheid te vormen, maar de waarheid is dat het vaak nog gescheiden functionaliteiten zijn. Dat komt doordat de site er vaak ‘bij’ wordt gedaan en niet is gekoppeld aan de administratie. Daarbij komt dat de portefeuille vaak incomplete en onjuiste data bevat.”
Een website zonder koppelingen leidt ertoe dat ook een bestaande klant alle gegevens opnieuw moet intoetsen. Bovendien kan het voorkomen dat een klant andere gegevens terugkrijgt dan hij heeft ingevoerd, doordat een medewerker de gegevens moet overtikken. Dat leidt tot irritatie bij de klant. Een koppeling is echter meestal niet de oplossing, is de ervaring van Grijpma. “Data zijn namelijk vaak incompleet of onjuist. Ook wordt vaak informatie getoond waar een klant niets mee opschiet. Vaak zien we dat in de meeste informatieschermen vrijwel geen enkel veld is ingevuld.” Portefeuilles worden getoond zoals de data door de jaren heen zijn opgebouwd, waarschuwde Grijpma. “Een polis met een oud risicoadres of een verkeerd geslacht wordt dus ongewijzigd getoond aan de klant. Het gebruiken van webtoepassingen met incomplete data is ondoenlijk: nieuwe tarieven vragen meer details en premievergelijking op basis van verkeerde data geeft een verkeerd advies.”
Kentekenverrijking
Voor autoverzekeringen heeft Volmachtbeheer in opdracht van AXA en Delta Lloyd een kentekenverrijking ontwikkeld voor Anva-gebruikers. Daarbij kan de gevolmachtigde aangeven welke kentekens in zijn portefeuille hij verrijkt wil zien. Deze selectie wordt via Anva naar het RDC Datacentrum gestuurd, dat gegevens als gewicht en type aan het bestand toevoegt. Verder kunnen kantoren gebruikmaken van een systeem-audit, die is ontwikkeld in samenwerking met AXA. Daarmee kan de volledige inrichting van het assurantiepakket worden gecontroleerd, waarbij AXA de kosten voor het controleren van de ‘eigen’ polissen voor zijn rekening neemt.
Verder heeft Volmachtbeheer samen met Colimbra een zogeheten Product Interface gemaakt, die is ontwikkeld op verzoek van de NVGA. De interface regelt een centrale koppeling met de tarieven van volmachtgevers. Die kunnen dan vanuit het administratiepakket worden aangeroepen.
GIM
Grijpma is niet enthousiast over de Generieke Interface Manager (GIM) en vindt het tijd voor een nieuw alternatief. “Het probleem is dat het erg lang geduurd heeft voordat de markt GIM omarmde. Het protocol is van eind jaren negentig, maar inmiddels zitten we in 2006. Verder is de ‘time to market’ inzake techniek en protocollen gewoon veel te lang in onze branche. Persoonlijk vind ik het nadeel van GIM dat het bilaterale communicatie is: als je een offertevergelijking wilt maken, moet je vanuit je eigen systeemhuispakket met GIM naar een extranet. De huidige opkomst van de premievergelijkers heeft dat veel makkelijker gemaakt.”
[kader]

Market Scan wint Volmacht Award
de AXA Volmacht Award gewonnen. Het bedrijf was met Alfred Guijt en Coen van Ham genomineerd voor de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon/bedrijf met bijzondere verdiensten voor de volmachtmarkt. Directeuren Robert van der Plas (links op de foto) en Hans Gerritsen ontvingen de prijs, bestaande uit een glazen beeld en een bedrag van _ 5.000, uit handen van juryvoorzitter professor Gerard Kamphuisen.

Reageer op dit artikel