nieuws

‘De trots op mijn Bedrijf Polis’ niet exclusief voor Mr Bolle

Archief

De opvallende campagne van Mr Bolle Assuradeuren met de ‘De trots op mijn Bedrijf Polis’ van de Nieuwe Hollandse Lloyd zou kunnen doen vermoeden dat het produkt uitsluitend verkocht gaat worden door de Haagse Bolle. “Niets is minder waar”, zegt hoofd marketing J. van der Vlugt van de maatschappij.

“Het basis-idee is weliswaar in samenspraak met Bolle geboren en we hebben het produkt samen ontwikkeld, maar het is beschikbaar voor al onze tussnpersonen. De voorwaarden en de provisie zijn voor Bolle en het overige intermediair gelijk.”
Bolle begon met zijn advertentie-campagne in dagbladen en op de radio op 10 oktober. Hierbij richt hij zich niet tot de werkgevers. Evenmin worden werknemers benaderd via hun onderneming.
Intermediair
De Nieuwe Hollandse Lloyd heeft op 7 oktober de andere tussenpersonen van informatiemateriaal voorzien, aldus Van der Vlugt. Daarnaast hebben de grote assurantiemakelaars, die naar verwachting van Van der Vlugt zaken doen met de 48 concerns, nog enkele dagen eerder het materiaal gekregen.
Alleen de werknemers van de gekozen 48 concerns en dochterbedrijven komen voor de polis in aanmerking. Ze moeten in het aanvraagformulier het bedrijf vermelden waarvoor ze werkzaam zijn en hun handtekening plaatsen. “Of ze daar ook werkelijk in dienst zijn, controleren we overigens niet. We gaan uit van goede trouw, zoals bijvoorbeeld ook bij het niet-rokerstarief.”
De grote collectieve voordelen van de ‘trots-polis’ zijn volgens Van der Vlugt: geen gezondheidsvragen voor de risicoverzekering en ‘allocatie’ van 1% meer van de premie in de beleggingspot wanneer men in het eigen bedrijf belegt. De Philips-werknemer die zijn spaargeld liever in Unilever steekt, krijgt die 1% niet. Een polishouder kan maar in één fonds beleggen. Switchen naar een ander fonds kan dus alleen voor de totale belegging.
Gegadigden krijgen bij Bolle een intekenlijst toegestuurd. Daarop kunnen ze tevens de namen en adressen invullen van collega’s in het bedrijf die geïnteresseerd zijn. Die ontvangen van Bolle dan ook het informatiepakket. De ‘lijsttrekker’ krijgt vervolgens bij wijze van beloning een documentenmap met schrijfblok en pen.

Reageer op dit artikel