nieuws

De Mos weg bij Vektis

Archief

Algemeen directeur Jan de Mos is “in goed overleg” vertrokken bij Vektis, het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, zo is begin deze week bekendgemaakt.

De Mos is gedurende meer dan twintig jaar actief geweest op het terrein van de statistische informatie van zorgverzekeraars. Eertijds stond hij aan de wieg van het KISG, het statistiekbureau van de particuliere ziektekostenverzekeraars. Enkele jaren geleden, in verband met het ontstaan van Zorgverzekeraars Nederland, fuseerde het KISG met de sector informatica van de toenmalige organisatie van ziekenfondsen VNZ tot Vektis. De Mos werd tot algemeen directeur benoemd.
Organisatie-advies
De ambities van De Mos reiken verder dan alleen het verzamelen en weergeven van cijfers. Volgens president-commissaris Henk Hammega zou De Mos ‘zijn’ Vektis hebben willen uitbouwen tot een organisatie-adviesbureau.
Op 1 december jl. verscheen, onder Vektis-label, een boekje van De Mos met als titel ‘Nieuwe dynamiek, gezonde onrust’. Het is “een manifest voor transformatieprocessen in de zorgsector”. De ambities van De Mos traden dus al het ware buiten de oevers van het werkterrein van Vektis. Hij was bij het ter perse gaan van dit nummer overigens niet bereikbaar. De directieverantwoordelijkheid bij Vektis wordt tijdelijk waargenomen door Hammega, oud-directeur van Nationale-Nederlanden en voormalig vice-voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland.

Reageer op dit artikel