nieuws

De les lezen

Archief

Wat doe je, wanneer je als intermediair constateert dat een collega verkeerd bezig is

Laat het je koud? Of maak je je – terecht – zorgen om het imago van de bedrijfstak? Maar wat doe je dan met die bezorgdheid? Een assurantietussenpersoon uit het oosten van het land stuurde ons een kopie van de brief die hij op 8 maart naar een branchegenoot had verzonden: “Beste collega, Dezer dagen werd ik door een nieuwe cliënt gevraagd een second-opinion te geven in verband met de aankoop van een woning. Omdat jouw kantoor bij de aankoop van de woning was betrokken, waren jullie zo bereidwillig ook een hypotheekadvies te geven. Daarover wil ik, als collega, toch wat kwijt. Tot mijn stomme verbazing gaat jullie advies bij deze cliënt, van ver in de middelbare leeftijd, naar een hoog-laagconstructie van een beleggingsverzekering, hoewel deze voorzichtig geaarde cliënt beschikt over redelijk passend belegde eigen middelen. Over ‘code en rendement’ wordt in jullie advies niet gesproken, terwijl de cliënt geen enkele behoefte heeft aan welke vorm van verzekeren dan ook. Het moet mij als collega van het hart dat de provisiebelangen zodanig groot zijn dat dergelijke adviezen, ook door jouw bedrijf, op de meest ongepaste momenten (zoals in het onderhavige geval) in de markt worden gezet, waarbij volstrekt voorbij wordt gegaan aan de belangen en wensen van de cliënt. Dit stoort mij te meer, omdat er ook geen waardeopbouw van de beleggingsverzekering wordt gegeven (anders had deze cliënt zelf al van jullie advies afgezien, vrees ik) en er bovendien geen rekening is gehouden met het Belastingstelsel 2001, dat toch al een half jaar bekend is; naar ik aanneem ook bij jullie. Zou deze cliënt op de aangeboden offerte zijn ingegaan en zou deze cliënt mij over een half jaar om mijn advies hebben gevraagd, dan had ik hem niet anders kunnen en moeten adviseren dan jouw kantoor aansprakelijk te stellen voor de door hem geleden schade als gevolg van de gedane zaken. Dat zal in onze branche namelijk de toekomst (moeten) worden, om dit soort ongepaste, branchevervuilende en ziekmakende constructies het hoofd te bieden. Wellicht zal afschaffing van de afsluitprovisie bij levensverzekeringen, die naar mijn mening dringend noodzakelijk wordt, daar een snelle en definitieve oplossing voor bieden. De wijze waarop de onderhavige zaak door jouw kantoor is aangeboden, is een bewijs dat zelfregulering van de verzekeringsbranche nog niet geheel mogelijk is. Ik wil naar jou toe niet moraliserend zijn, maar wellicht kun je jouw buitendienstmedewerkers andere instructies en kennis meegeven. Met makelaardij, assurantiën en hypotheekbemiddeling is voor jouw bedrijf op een nette manier voldoende geld te verdienen, wees daarvan overtuigd. Mocht je een en ander nog eens collegiaal willen bespreken, dan sta ik daar uiteraard voor open.” Tot zover die tussenpersoon. Het is een hartenkreet uit de praktijk van alledag. Wat ons betreft, past hierop een simpel commentaar: goed voorbeeld doet goed volgen. Richard Vroom

Reageer op dit artikel