nieuws

De laatste strohalmen van de NVA

Archief

“Met enige verbazing word ik de laatste tijd geconfronteerd met de strijd die de NVA is aangegaan tegen de ongeorganiseerde tussenpersonen. Een stukje historie: ruim dertien jaar geleden kwam ik te werken bij Assurantiekantoor Gritter (zes medewerkers) in Emmeloord. Op dat moment was door de NVA net het lidmaatschap opgezegd, omdat de aandelen van dit bedrijf in handen waren van een verzekeraar. Leuk was het niet, maar: beleid is beleid.

Na ongeveer drie jaar fuseerde ons bedrijf met Sevink Assurantiën, een zeer gerespecteerd NVA-lid, en kwam 50% van de aandelen weer in particuliere handen. Nog steeds geen aanleiding voor de NVA om Gritter & Sevink BV te handhaven als lid. Ruim een jaar later werd het bedrijf geheel zelfstandig.
Inmiddels ontvingen wij steeds meer geruchten van (grote) NVA-leden die geheel of gedeeltelijk eigendom waren van verzekeraars. Het beleid bij de NVA: horen, zien en vooral zwijgen. Als Gritter & Sevink hebben wij een sterke autonome groei doorgemaakt en de laatste jaren hebben wij een aantal bedrijven aangekocht. Hierbij zat wederom een NVA-lid. ‘De tijd heelt alle wonden’ luidt het spreekwoord, dus werd er contact gezocht met de NVA om een eventueel lidmaatschap te bespreken. Omdat een lidmaatschap van de NVA financieel gezien geen goedkope aangelegenheid is, werd er gevraagd naar de meerwaarde voor onze organisatie. Aangezien men die, met uitzondering van het parapluutje op het briefpapier, niet kon duidelijk maken, hebben wij besloten om geen lid te worden.
Tweede verzoek
De Gritter & Sevink Groep behoort, met tachtig medewerkers, inmiddels tot de grotere zelfstandige en onafhankelijke financiële dienstverleners. Wij beschikken over ongeveer 75 agentschappen, tien volmachten en zijn ook, weliswaar bescheiden, werkzaam op de Amsterdamse Assurantiebeurs. Met een gerust hart kunnen wij stellen dat wij staan voor een onafhankelijk advies.
Aangezien kwaliteit van dienstverlening bij ons ook in een hoog vaandel staat, zijn wij sinds vier jaar ISO 9001 gecertificeerd (als eerste volmachtbedrijf van Nederland). Als uitvloeisel van dit kwaliteitszorgsysteem beoordelen wij periodiek onze leveranciers, waaronder verzekeraars. Het zal u niet verbazen dat deze met name op snelheid en foutloos werken lang niet altijd voldoendes scoren. De eerste keer dat wij hierover verzekeraars aanspraken, ontvingen wij een nonchalante reactie. Nu wij inmiddels voor de tweede keer een dergelijk onderzoek hebben verricht, wordt hier een stuk adequater op gereageerd, hetgeen meestal tot concrete afspraken leidt.
Deze kwaliteit van dienstverlening was ook de reden dat wij bij aanvang van het Klachteninstituut Verzekeringen ons hebben aangemeld als deelnemer. Inmiddels zijn wij in de breedte ook bekender geraakt in de branche en worden wij op diverse niveaus gevraagd mee te denken over ontwikkelingen in de branche, zoals door ABZ.
Wanhoopspogingen
Tot zover Gritter & Sevink, nu mijn verbazing omtrent de NVA. Al lezende, zult u tot de conclusie komen dat wij veel zaken oppakken die de NVA tot haar speelterrein rekent. Het spreekt voor zich dat wij dit voornamelijk doen om onze eigen organisatie beter te laten functioneren. Dat wij hierdoor branchebrede investeringen doen, nemen wij graag op de koop toe.
Als u de laatste tijd via de vakpers op de hoogte bent gebleven van de ideeën van de NVA, zult u begrijpen waarom ik verbaasd ben.
– 1. Na jaren van een streng captivebeleid is het roer volledig om bij de NVA, omdat haar grootste leden inmiddels captives blijken te zijn.- 2. De NVA wil voor haar leden bij verzekeraars een voorkeurspositie op het terrein van administratieve afhandeling.- 3. Ongeorganiseerde tussenpersonen moeten worden uitgesloten van deelname aan het Klachteninstituut.Op mij komt een en ander over als wanhopige pogingen van de NVA om haar ledental op peil te houden nu dit jaarlijks slinkt, omdat NVA-leden worden verkocht aan andere NVA-leden of ongeorganiseerde tussenpersonen. Ik kan mij voorstellen dat de NVA alles op alles wil zetten om haar organisatie in stand te houden, maar in mijn optiek kan zij haar tijd en energie beter steken in hetgeen waarvoor zij hoort te staan: het vertegenwoordigen van de belangen van haar leden en de branche in zijn algemeenheid. Met name door zich op deze wijze in te zetten zal het intermediair eerder overtuigd zijn van de meerwaarde van een branche-organisatie als de NVA dan door middel van genoemde wanhoopspogingen.” Richard Meinders, directielid van de Gritter & Sevink Groep

Reageer op dit artikel