nieuws

De kerngegevens van EB-softwareprogramma’s

Archief

Automatisering is een van de belangrijke voorwaarde voor een goede uitvoering van employee-benefits (EB). Er zijn inmiddels een flink aantal softwarepakketten op de markt. Om het aanbod in kaart te brengen, heeft AM softwareleveranciers uit de verzekeringsbranche gevraagd naar hun EB-activiteiten. Duidelijk wordt dat Internet ook in de EB-advisering een belangrijke rol gaat spelen.

ACT
Naam bedrijf: ACT B.V.
Postadres: Postbus 95318
Postcode en plaats: 2509 CH Den Haag
Telefoon:070 – 383.20.55
Telefax: 070 – 341.68.20
E-mail: info@mail.acsite.nl
Internet: www.actsite.nl
EB-softwarepakket:
Nee, we werken er aan. De introductiedatum is nog niet bekend.
Naam bedrijf: A.I. Automatisering
Postadres: Postbus 9336
Postcode en plaats: 4801 LH Breda
Telefoon: 076 – 514.65.82
Telefax: 076 – 514.09.45
E-mail: assutel@tref.nl
Internet: http://leden.tref.nl/assutel
EB-softwarepakket:
Nee, we werken er aan.
Pakketnaam:
Assu – EB (in ontwikkeling). Introductiedatum: oktober 2000.
Koppeling met andere administraties?
Ja, polisadministratie.
Benodigde hardwareconfigurtie:
PC met Pentium 166 Mhz.
Besturingssysteem:
Windows 95, Windows 98 en Windows NT.
Ondersteuning databases?
Acces.
Koppeling MS-Office:
Acces, Exel, Word.
Utwisseling gegevens met derden:
E-mail, Internet.
Geldnoteringen in euro’s?
Ja.
Naam bedrijf: Assistent Automatisering B.V.
Postadres: Mijkenbroek 10
Postcode en plaats: 4824 AB Breda
Telefoon: 076 – 549.37.50
Telefax: 076 – 549.30.35
E-mail: info@assistent.nl
Internet: www.assistent.nl
EB-softwarepakket:
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n pakket te ontwikkelen.
Naam bedrijf: Assurantie Systemen Nederland, ASN
Postadres: Postbus 583
Postcode en plaats: 2130 AN Hoofddorp
Telefoon: 023 – 566.06.00
Telefax: 023 – 562.35.66
E-mail: info@assurantie-systemen.nl
Internet: www.assurantie-systemen.nl
EB-softwarepakket:
Nee, het softwarepakket Assis 2000 is gekoppeld aan het Employee Benefits (EBL) pakket van Infa Software. Hierdoor kunnen toevoegingen, wijzigingen en verwijderingen op het gebied van personalia, gezinsgegevens en polisgegevens vanuit het Assis 2000 in het EBL pakket worden verwerkt en vice versa.
Naam bedrijf: Bright Group B.V.
Postadres: Europaweg 137
Postcode en plaats: 2711 EP Zoetermeer
Telefoon: 079 – 343.83.40
Telefax: 079 – 331.41.90
E-mail: info@brightsite.nl
Internet: www.brightsite.nl
EB-softwarepakket:
Ja, EB – Employee Benefits.
Modules:
Een enkel programma EB (bepaalde functionaliteiten desgewenst uitschakelbaar); hulpmodule EBi voor tussenpersoon als deze meerdere EB-klanten heeft.
EB-statement:
Ja.
Personal Benefit Statement (PBS):
Ja.
Kan werknemer uitruilmogelijkheden toetsen?
Ja.
Kan werkgever uitruilmogelijkheden toetsen?
Ja, zelfde mogelijkheden als werknemer.
Koppeling andere administraties:
Nee, althans niet op dit moment, wel is uitwisseling van gegevens mogelijk door middel van bestandsimport/export.
Vastleggen bedrijfsregelingen:
Ziektekosten, Pensioenregeling, Bedrijfsspaarregelingen (spaarloon, premiesparen, winstdelingsspaar- aandelenoptieregeling), Autoregeling: lease-auto/auto van de zaak, regeling woonwerk- en zakelijk vervoer, studiekostenregeling, geen verlof -en verzuimregeling, althans niet op dit moment.
Verder: doorbetaling bij ziekte, ongevallenverzekering, woonwerk- en zakelijk vervoervergoedingen, fiets van de zaak, opsomming van overige specifieke regelingen (geen specificatie).
Vastleggen afwijkingen binnen bedrijfsregelingen:
Ja, dat wil zeggen ruime specificatiemogelijkheden.
Berekenen totale loonkosten incl. secundaire arbeidsvoorwaarden:
Ja.
Welke berekeningen ondersteunt het EB-programma?
ANW-hiaat, WAO-hiaat, WAO-excedent, Geen premieberekening verzekerbare arbeidsvoorwaarden (wel registratie van gegevens), Pensioenaanspraken eindloon (wel registratie van gegevens), Pensioenaanspraken middelloon (wel registratie van gegevens), Pensioenaanspraken beschikbare premie (wel registratie van gegevens).
Pensioenplanner beschikbaar?
Nee.
Benodigde hardwareconfiguratie:
Modale Windows 9x/NT-PC, netwerk en/of stand-alone.
Besturingssysteem:
Windows 9x, Windows NT 4.0.
Ondersteuning databases?
N.v.t. (eigen database, MS-Access).
Programmatuur database onafhankelijk?
Nee.
Koppeling MS-Office:
Ja, dat wil zeggen koppeling is vast bestanddeel van pakket, MS-Word, MS-Excel.
Uitwisseling gegevens met derden:
Floppy disk, e-mail
Geldnoteringen in euro’s?
Ja (intern euro’s, naar keuze worden guldens of euro’s getoond).
Prijs (totaal en afzonderlijke modules):
Module voor het Intermediair wordt gratis bijgeleverd. Prijs voor module voor werkgever is afhankelijk van het aantal personeelsleden en het aantal gebruikers. Bij 1-5 gebruikers en maximaal 100 personeelsleden kost het pakket f 2.000. Prijs voor maximaal aantal gebruikers bij maximaal 100 personeelsleden is f 5.000 en bij maximaal 2.000 personeelsleden f 37.500. De bijbehorende onderhoudsprijs per jaar ligt gemiddeld op 40% van de aanschafprijs. Echter ook hier zijn verschillende opties mogelijk.
Naam bedrijf: Cava Data
Postadres:Postbus 680
Postcode en plaats: 2900 AR Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 – 458.83.88
Telefax 010 – 458.90.76
E-mail: cavadata@wxs.nl
EB-softwarepakket:
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n pakket te ontwikkelen.
Naam bedrijf: Centrum Financiële Planning (CFP)
Postadres: H. Dullaertplein 3
Postcode en plaats: 3024 CA Rotterdam
Telefoon: 010 – 425.25.69
Telefax: 010 – 476.69.15
E-mail: info@cfplanning.nl
Internet: www.cfplanning.nl
EB-softwarepakket:
Ja (gedeeltelijk EB programma), CFP-disk.
Modules:
ANW hiaat, WAO hiaat, WAO execent, Pensioenaanspraken eindloon, pensioenaanspraken middelloon, gouden-handdrukregelingen, pensioenverlies bij ontslag en AOW.
EB-statement:
Meer op pensioen gericht.
Personal Benefit Statement (PBS):
Meer op pensioen gericht.
Kan werknemer uitruilmogelijkheden toetsen?
Nee.
Kan werkgever uitruilmogelijkheden toetsen?
Nee.
Koppeling andere administraties?
Nee.
Welke berekeningen ondersteunt het EB-programma?
ANW-hiaat, WAO-hiaat, WAO-excedent, pensioenaanspraken eindloon, pensioenaanspraken middelloon, gouden-handdruk regelingen, pensioenverlies bij ontslag, AOW.
Pensioenplanner beschikbaar?
Ja.
Benodigde hardwareconfiguratie:
2 MB vrije diskruimte.
Besturingssysteem:
Windows 95/98.
Programmatuur database onafhankelijk?
Ja.
Koppeling MS-Office:
Alle gegevens kunnen worden gëxporteerd worden een bestand. Dit bestand kan bij excel worden ingelezen.
Geldnoteringen in euro’s?
Nog niet.
Mogelijk om EB statements en Personal Benefit Statement via Internet te benaderen?
Nee, maar komt binnenkort, namelijk volgend jaar.
Prijs (totaal en afzonderlijke modules):
f 295. Bij vier of meer werkplekken wordt korting gegeven.
Naam bedrijf: Combined Computer Services bv (CCS)
Postadres: Postbus 426
Postcode en plaats:3440 AK Woerden
Telefoon: 0348 – 48.68.68
Telefax: 0348 – 48.68.44
E-mail: info@ccs.nl
Internet: www.ccs.nl
EB-softwarepakket:
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n pakket te ontwikkelen.
Naam bedrijf: Infa Software B.V.
Postadres: Dorpsstraat 151-155
Postcode en plaats: 2903 LA Capelle aan den IJssel
Telefoon:010 – 264.66.66
Telefax: 010 – 264.66.33
E-mail: info@infa.nl
Internet: www.infa.nl
EB-softwarepakket:
Ja, EBLpro, EBL statement (juli 2000), EBLpro I Server (december 2000).
Modules:
Organisatie, Databestanden, Medewerker, Niet-verzekerbare onderdelen, Pensioen, Ziektekosten, Risico, ZWVV, Import-export, Premietabellen, Applicatiebeheer.
EB-statement:
Ja.
Personal Benefit Statement (PBS):
Ja.
Kan werknemer uitruilmogelijkheden toetsen?
In ontwerp.
Kan de werkgever uitruilmogelijkheden toetsen?
In ontwerp.
Koppeling andere administraties?
Ja, ziekteverzuimregistratie, salarisadministratie, polisadministratie, personeelsinformatie, relatieinformatie.
Vastleggen bedrijfsregelingen:
Ziektekosten, pensioenregeling, bedrijfsspaarregelingen, autoregeling (lease-auto en/of werkgeversbijdrage autokosten werknemer), studiekostenregeling, verlof -en verzuimregeling. Incentives en onkostenregelingen, ongevallen regelingen, WAO-hiaat en excedent-regelingen, ANW-hiaatregelingen.
Vastleggen afwijkingen binnen bedrijfsregelingen?
Ja.
Berekenen totale loonkosten incl. secundaire arbeidsvoorwaarden:
Ja, met uitzondering van werkgeverslasten.
Welke berekeningen ondersteunt het EB-programma?
ANW-hiaat, WAO-hiaat, WAO-excedent, Premieberekeningverzekerbare arbeidsvoorwaarden, Pensioenaanspraken eindloon, pensioenaanspraken middelloon, pensioenaanspraken beschikbare premie. Andere, namelijk pensioenaanspraken gematigd eindloon.
Benodigde hardwareconfiguratie:
32 MB intern, 16 bits ware kleuren, Pentium II processor, 40 MB harde schijf capaciteit.
Besturingssysteem:
Windows NT en Novell.
Ondersteuning databases?
Sybase, SQL Server, Oracle, Access.
Programmatuur database onafhankelijk?
Ja.
Koppeling MS-Office:
Ja, Word, Excel, Access.
Uitwisseling gegevens met derden:
Floppy disk, e-mail, Internet.
Geldnoteringen in euro’s?
Ja.
Online communicatie met bijkantoor/buitendienst van tussenpersoon of verzekeraar?
Ja.
Mogelijk om EB statements en Personal Benefit Statement via Internet te benaderen?
Ja.
Prijs (totaal en afzonderlijke modules):
Onderhoud per jaar f 7.500 (ex BTW). Standaard vier werkplekken, extra werkplek f 350 (eenmalige licentie).
Naam bedrijf: Informatikum Services B.V.
Postadres: Postbus 272
Postcode en plaats:2800 AG Gouda
Telefoon: 0182 – 54.47.13
Telefax: 0182 – 54.47.62
E-mail: info@informatikum.nl
Internet: www.informatikum.nl
EB-softwarepakket:
Nee, we werken er aan. De naam is ECS 2000 (Employee Care System). De introductie is September 2000.
Modules:
EB statements, PB statements, Financial Planning Report.
EB-statement:
Ja.
Personal Benefit Statement (PBS):
Ja.
Kan de werknemer uitruilmogelijkheden toetsen?
Ja.
Kan de werkgever uitruilmogelijkheden toetsen?
Ja.
Koppeling andere administraties?
Via importmodule.
Vastleggen bedrijfsregelingen:
Ziektekosten, pensioenregeling, bedrijfsspaarregelingen, autoregeling (lease-auto en/of werkgeversbijdrage autokosten werknemer), studiekostenregeling. Andere, namelijk AO-regeling, vut-regeling, prepensioen-regeling, lijfrente-regeling, cao’s, ongevallenverzekering.
Vastleggen afwijkingen binnen bedrijfsregelingen?
Ja.
Berekenen totale loonkosten incl. secundaire arbeidsvoorwaarden?
Ja.
Welke berekeningen ondersteunt het EB-programma?
ANW-hiaat, WAO-hiaat, WAO-excedent, premieberekening verzekerbare arbeidsvoorwaarden, pensioenaanspraken eindloon, pensioenaanspraken middelloon, pensioenaanspraken beschikbare premie.
Pensioenplanner beschikbaar?
Optioneel.
Benodigde hardwareconfiguratie:
Intel 80486 Processor, 66 Mhz, 20 MB vast/16MB Ram.
Besturingssysteem:
Vanaf Windows 3.11.
Programmatuur database onafhankelijk?
Ja.
Koppeling MS-Office:
Word, Acces.
Uitwisseling gegevens met derden:
E-mail.
Geldnoteringen in euro’s:
Ja.
Online communicatie met bijkantoor/buitendienst van tussenpersoon of verzekeraar?
Ja.
Mogelijkheid om EB statements en Personal Benefit Statement via Internet te benaderen?
Site wordt voorbereid.
Prijs (totaal en afzonderlijke modules):
Installatie f 5.000. Abonnement f 1.500. Extra modules f 1.000.
Naam bedrijf: Intersoftware
Postadres: Postbus 235
Postcode en plaats: 2740 AE Waddinxveen
Telefoon: 0182 – 63.10.99
Telefax: 0182 – 61.10.24
E-mail: info@intersoftware.nl
Internet: www.intersoftware.nl
EB-softwarepakket:
Ja, Exact basic compact.
EB-statement:
Nee.
Personal Benefit Statement (PBS):
Nee.
Kan de werknemer uitruilmogelijkheden toetsen?
Nee.
Kan de werkgever uitruilmogelijkheden toetsen?
Nee.
Koppeling andere administraties?
Nee.
Vastleggen afwijkingen binnen bedrijfsregelingen?
Nee.
Pensioenplanner beschikbaar?
Nee.
Besturingssysteem:
Windows
Koppeling MS-Office:
Ja, Exel, Word.
Uitwisseling gegevens met derden:
Floppy disk.
Geldnoteringen in euro’s?
Ja.
Online communicatie met bijkantoor/buitendienst van tussenpersoon of verzekeraar?
Nee.
Mogelijkheid om EB statements en Personal Benefit Statement via Internet te benaderen?
Nee.
Prijs (totaal en afzonderlijke modules):
f 2.000.
Limo
Naam bedrijf: Limo Automatisering b.v.
Postadres: van Postbus 453
Postcode en plaats: 2740 AL Waddinxveen
Telefoon: 0182 – 63.13.33
Telefax: 0182 – 61.31.13
E-mail: info@limo.nl
Internet: www.limo.nl
EB-softwarepakket:
Ja, Limo Assurantie Totaal.
Modules:
Assurantie basis, Relaties Pools, agenten, collectiviteiten, schade, agendering, volmacht, Management Informatie Systeem.
EB-statement:
Ja, via Word-sjablonen.
Personal Benefit Statement (PBS):
Ja, via Word-sjablonen.
Kan de werknemer uitruilmogelijkheden toetsen?
Nee.
Kan de werkgever uitruilmogelijkheden toetsen?
Nee.
Koppeling andere administraties?
Volledig geïtegreerd pakket.
Vastleggen bedrijfsregelingen:
Ziektekosten, pensioenregeling, bedrijfsspaarregelingen, autoregeling (lease-auto en/of werkgeversbijdrage autokosten werknemer), studiekostenregeling, verlof -en verzuimregeling. En verder elke willekeurige regeling.
Vastleggen afwijkingen bedrijfsregelingen?
Ja.
Berekenen totale loonkosten incl. secundaire arbeidsvoorwaarden?
Nee.
Welke berekeningen ondersteunt het EB-programma?
Geen, maar koppelingen zijn mogelijk.
Pensioenplanner beschikbaar?
Nee, maar koppelingen zijn mogelijk.
Besturingssysteem:
Naar keuze, aangeraden wordt Windows 95/98.
Ondersteuning databases:
Eigen database, Navision.
Programmatuur database onafhankelijk?
Nee.
Koppeling MS-Office:
Het pakket is Office-geïntegreerd.
Uitwisseling gegevens met derden:
Floppy disk, e-mail.
Geldnoteringen in euro’s?
Ja.
Online communicatie met bijkantoor/buitendienst van tussenpersoon of verzekeraar?
Ja.
Mogelijkheid om EB statements en Personal Benefit Statement via Internet te benaderen?
Ja.
Prijs (totaal en afzonderlijke modules):
Op aanvraag.
Naam bedrijf: Kooijmans Software
Postadres: van Dongenstraat 2a
Postcode en plaats: 5715 AI Lierop
Telefoon: 0492 – 33.22.11
Telefax: 0492 – 33.22.33
E-mail: info@kooijmans.nl
EB-softwarepakket:
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n pakket te ontwikkelen.
Naam bedrijf: SDV Eurodata B.V.
Postadres: van Kerkenbos 12-02
Postcode en plaats: 6546 BE Nijmegen
Telefoon: 024 -351.50.00
Telefax: 024 – 351.50.19
E-mail: sdvinfo@sdveuro.nl
Internet: www.sdveuro.nl
EB-softwarepakket:
Nee, we hebben ook niet het voornemen zo’n pakket te ontwikkelen.
Naam bedrijf: VinPlan financial planning & software
Postadres: van Nieuweweg 2
Postcode en plaats: 2685 AP Poeldijk
Telefoon: 0174 – 28.50.70
Telefax: 0174 – 28.50.71
E-mail: info@vinplan.nl
Internet:www.vinplan.nl
EB-softwarepakket:
Nee, we werken er aan. De introductie wordt verwacht rond januari 2001.
Modules:
Administratie, loonberekening, hypotheekmodule, pensioenmodule, schadeverzekeringen, beleggingenmodule.
EB-statement:
Ja.
Personal Benefit Statement (PBS):
Ja.
Kan de werknemer uitruilmogelijkheden toetsen?
Ja.
Kan de werkgever uitruilmogelijkheden toetsen?
Nee.
Koppeling andere administraties?
In oriëntatie.
Vastgeleggen bedrijfsregelingen:
Ziektekosten, pensioenregeling, bedrijfsspaarregelingen
Vastleggen afwijkingen binnen bedrijfsregelingen?
Ja.
Berekenen totale loonkosten incl. secundaire arbeidsvoorwaarden?
Ja.
Welke berekeningen ondersteunt het EB-programma?
ANW-hiaat, WAO-hiaat, WAO-excedent, pensioenaanspraken eindloon, pensioenaanspraken middelloon, pensioenaanspraken beschikbare premie. Verder: hypotheek, beleggingen.
Pensioenplanner beschikbaar?
Ja.
Benodigde hardwareconfiguratie:
Internet-aansluiting.
Besturingssysteem:
Allen die beschikken over een Internet Explorer 5.0 of hoger.
Ondersteuning databases:
Ado.
Programmatuur database onafhankelijk?
Ja, het betreft een Internet-applicatie.
Koppeling MS-Office:
Ja, maar niet noodzakelijk.
Uitwisseling gegevens met derden:
E-mail, Internet.
Geldnoteringen in euro’s?
Ja.
Online communicatie met bijkantoor/buitendienst van tussenpersoon of verzekeraar?
Ja.
Mogelijkheid om EB statements en Personal Benefit Statement via Internet te benaderen?
Ja.
Prijs (totaal en afzonderlijke modules):
Nog onbekend.
Naam bedrijf: Wijngaarden Automatiserings Groep
Postadres: van Postbus 1636
Postcode en plaats: 8901 BX Leeuwarden
Telefoon: 058 – 288.33.87
Telefax: 058 – 288.13.91
E-mail: postmaster@wag.nl
Internet: www.wag.nl
EB-softwarepakket:
Ja, EBS 2000.
Modules:
Basismodule en module voor secundaire arbeidsgegevens.
EB-statement:
Ja.
Personal Benefit Statement (PBS):
Ja.
Kan de werknemer uitruilmogelijkheden toetsen?
Nee.
Kan de werkgever uitruilmogelijkheden toetsen?
Nee.
Koppeling andere administraties?
Ja, im- en exportmogelijkheden via Excel.
Vastleggen bedrijfsregelingen:
Ziektekosten, pensioenregeling, bedrijfsspaarregelingen, autoregeling (lease-auto en/of werkgeversbijdrage autokosten werknemer), studiekostenregeling. Verder: scholing (alleen in uitbreiding), kinderopvang, overige voorzieningen. Uitbreiding biedt mogelijkheid voor meerdere voorzieningen.
Vastleggen afwijkingen bedrijfsregelingen?
Ja.
Berekenen totale loonkosten incl. secundaire arbeidsvoorwaarden?
Ja.
Welke berekeningen ondersteunt het EB-programma?
ANW-hiaat, WAO-hiaat, WAO-excedent, Pensioenaanspraken beschikbare premie.
Pensioenplanner beschikbaar?
Wordt binnenkort verwacht.
Benodigde hardwareconfiguratie:
Pentium 166, 16 MB Intern geheugen.
Besturingssysteem:
Windows 95 en hoger.
Ondersteuning databases?
Leveren een eigen database.
Koppeling MS-Office:
Excel, Word.
Uitwisseling gegevens met derden:
Floppy disk, e-mail, Internet.
Geldnoteringen in euro’s?
Nee.
Online communicatie met bijkantoor/buitendienst van tussenpersoon of verzekeraar?
Nog niet.
Mogelijkheid om EB statements en Personal Benefit Statement via Internet te benaderen?
Nee, maar komt binnenkort: tweede helft van 2000.
Prijs (totaal en afzonderlijke modules):
Basismodule f 750. Secundaire module f 250. Bij meer dan 10 werkplekken f 1.500.

Reageer op dit artikel