nieuws

De kerngegevens van assurantieprogramma’s

Archief

De assurantie-adviseur die op zoek is naar een nieuw of ander administratiepakket, heeft de keuze uit een veelheid van producten van verschillende aanbieders. Om het vergelijken wat makkelijker te maken, heeft AM de gegevens van de belangrijkste programma’s op een rijtje gezet, inclusief de inhoud van de pakketten en onderhoudscontracten. Opvallend is dat de meeste systeemhuizen in de loop van volgend jaar het intermediair de mogelijkheid bieden om via internet polisgegevens beschikbaar te stellen aan klanten.

A.I. Automatisering
Naam bedrijf: A.I. Automatisering
Postadres: Hooghout 60
Postcode en plaats: 4817 ED Breda
Telefoon: 076-5146582
Fax: 076-5140945
E-mail: assutel@tref.nl
leden.tref.nl/~assutel
Naam assurantieprogramma(‘s):
ASSU(r) DOS-versie en/of Windows-versie.
Aantal gebruikers (totaal aantal werkplekken):
934.
Modulair opgebouwd?
Ja.
Zo ja, welke modules zijn leverbaar?
Pakketpolissen-module, Prospect-module, Hypotheek Administratie-module, Subagenten- module, Incasso-module, Journaal-module, Wagenpark-module, MultiPortefeuille-module en Netwerk-module.
Indien een ADN-module leverbaar is, voor welke gecertificeerde berichten kan die module op dit moment worden gebruikt?
Nee.
Is er managementinformatie te genereren?
Ja.
Is er een koppeling met acceptatiesystemen mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Amev Cockpit.
Is er een koppeling met premievergelijkingsprogramma’s mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Rolls.
Is al gestart met de voorbereiding van de euroconversie ten behoeve van het intermediair?
Is reeds in programma aanwezig.
Wordt hierbij de richtlijn van het Permanent Orgaan van Overleg (POR) ten aanzien van de euroconversie gehanteerd?
Ja.
Is geautomatiseerd betalingsverkeer met een bank mogelijk?
Nee, wel in ontwikkeling.
Is er een keuze uit besturingssystemen?
Ja.
Zo ja, welke?
MS-DOS, Windows’95,’98 en Windows NT
Is er een netwerkversie leverbaar?
Ja.
Hardware onafhankelijk?
Ja.
Minimale hardware-configuratie?
Pentium II vanaf 266 Mhz.
Is online communicatie mogelijk met bijkantoor/buitendienst?
Ja.
Is het al mogelijk om de polisgegevens via Internet beschikbaar te stellen aan de klant?
Nee.
Wordt dit in de toekomst mogelijk? Zo ja, per wanneer?
December 2000.
Beschikt het pakket over de functionaliteit om te kunnen werken met retourprovisie?
Nee.
Biedt het pakket de mogelijkheid van urenregistratie, zodanig dat deze ook gefactureerd kunnen worden?
Nee.
Wat is de prijs van het programma bij vijf werkplekken?
Basisversie f 2395 + Netwerkmodule f 975 = totaal f 3370.
Wat is de prijs van het onderhoudscontract?
f 595 per jaar en per optionele module f 35 per jaar.
Wat krijgen gebruikers daarvoor?
Ten minste twee keer per jaar een programma update en onbeperkte telefonische ondersteuning.
Welke aanvullende diensten worden daarnaast aangeboden?
Instructie voor bediening en eventuele opleiding.
ACT
Naam bedrijf: ACT
Postadres: Postbus 95318
Postcode en plaats: 2509 CH Den Haag
Telefoon: 070-3832055
Fax: 070-3416687
E-mail: info@mail.actsite.nl
Internet: www.actsite.nl
Naam assurantieprogramma(‘s):
Diamant for Windows, Prisma en X-Assurantie. (Bij de beantwoording van de vragen wordt verder uitgegaan van Diamant for Windows).
Aantal gebruikers (totaal aantal werkplekken):
ACT doet geen mededelingen over het aantal gebruikers.
Modulair opgebouwd?
Diamant for Windows gaat uit van een modulaire opbouw. Naast de basismodule, de centrale toegang tot Diamant, worden de volgende modules onderscheiden:Assurantie modules, Financiële modules, Analyse modules, Overige modules.
Zo ja, welke modules zijn leverbaar?
Basis: de module Relaties.
Assurantie modules: Contractadministratie, ADN, Management info, Schade, Volmacht (zal begin 2001 op de markt komen).
Financiële modules: Debiteuren subadministratie, Crediteuren subadministratie, Agenten subadministratie, Elektronisch betalingsverkeer, Doorlevering grootboek.
Analyse modules: Financiële Planning, Hypotheken Basis, Hypotheken Constructie, Hypotheken Communicatie, Pensioen en AO.
Overig: DIS (Document Informatie Systeem), Bancair, I.front-office.
Diamant for Windows is tevens beschikbaar in een Lite versie.
Indien een ADN-module leverbaar is, voor welke gecertificeerde berichten kan die module op dit moment worden gebruikt?
ACT is voor alle ADN-berichten gecertificeerd. Ook heeft ACT certificering voor HDN- en FDN-berichten.
Is er managementinformatie te genereren?
Ja, voor uitgebreide management informatie zijn er modules beschikbaar. Zo kunnen er bijvoorbeeld omzetstatistieken, productiestatistieken, portefeuillestanden, omzetprognoses, analyses van verzekeringsnemers en analyses van contracten gemaakt worden.
Is er een koppeling met acceptatiesystemen mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Aepax kan opgenomen worden. Voorts wordt er een koppeling gemaakt voor de GIM (Generieke Interface Module).
Is er een koppeling met premievergelijkingsprogramma’s mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Vanuit Diamant is een koppeling mogelijk met Rolls Personenauto, Rolls Motor en Rolls Ziektekosten. Overige koppelingen zijn mogelijk met CKS for Windows van Interadvies (aanvraag voor financiëringen), NN Commerciële software en NN Infonet (premieberekeningen en kennisbank).
Is al gestart met de voorbereiding van de euroconversie ten behoeve van het intermediair?
Ja, deze is bijna gereed. Alle ACT-software is geschikt voor het administreren en vervaardigen van producten in guldens en in euro’s.
Wordt hierbij de richtlijn van het Permanent Orgaan van Overleg (POR) ten aanzien van de euroconversie gehanteerd?
Ja.
Is geautomatiseerd betalingsverkeer met een bank mogelijk?
Met de module Elektronisch Betalingsverkeer kunnen opdrachten voor automatische incasso en elektronische betalingen worden aangemaakt. Alle betalingen worden via deze module automatisch geboekt in de juiste subadministratie.
Is er een keuze uit besturingssystemen?
Ja.
Zo ja, welke?
Gebruikersplatvorm: Windows 95, Windows 98, Windows NT en binnenkort Windows 2000 Professional.
Serverplatvorm: Novell Netware, Windows NT Server en binnenkort Windows 2000 Server.
Is er een netwerkversie leverbaar?
De Diamant software is als single- en als multi-user versie beschikbaar.
Hardware onafhankelijk?
De ACT-programmatuur is hardware-merkonafhankelijk, mits deze IBM compatible is. ACT adviseert wel om te werken met A-label merken. Naast software-adviezen geeft ACT ook hardware-adviezen en is zij geautoriseerd dealer voor diverse A-merkproducten.
Minimale hardware-configuratie?
De werkstations met windows 95 en 98 dienen minimaal te beschikken over een pentium 100 MHz processor, 32 mb werkgeheugen (16 mb voor de besturings-software en 16 mb voor het gelijktijdig draaien van Diamant en Word) en 250 mb vrije schrijfruimte. In een van de werkstations in het netwerk dient een CD-romspeler aanwezig te zijn om Diamant for Windows te kunnen installeren.
Is online communicatie mogelijk met bijkantoor/buitendienst?
Indien thuis of op een andere lokatie wordt gewerkt is een telefoonlijn voldoende voor een verbinding met het bedrijf. De buitendienst en ‘thuiswerkers’ zijn zo via hun (draagbare) computer altijd actueel en compleet aan het werk. Op dezelfde manier worden filialen met de administratie op het hoofdkantoor verbonden.
Is het al mogelijk om de polisgegevens via Internet beschikbaar te stellen aan de klant?
Ja, recent is Diamant i.front-office voor gebruik via internet operationeel.
Beschikt het pakket over de functionaliteit om te kunnen werken met retourprovisie?
Diamant for Windows beschikt daarover. De volgende functionaliteiten behoren tot de mogelijkheden: Automatische berekening van retourprovisie bij acceptatie; automatische berekening van retourprovisie bij prolongatie; seperaat boeken van retourprovisiebedragen; seperaat weergeven van retourprovisie op borderellen en rekening-courant.
De registratie van retourprovisiepercentage en retourbedrag vindt plaats op polisniveau. Functionaliteiten met betrekking tot retourassurantiebelasting worden meegenomen in de ontwikkeling van de module Volmacht. Bovenstaande gegevens kunnen worden weergegeven in managementinformatie.
Biedt het pakket de mogelijkheid van urenregistratie, zodanig dat deze ook gefactureerd kunnen worden?
Nee.
Wat is de prijs van het programma bij vijf werkplekken?
Prijzen zijn op aanvraag leverbaar en zijn naast het aantal licenties afhankelijk van de samenstelling van de afgenomen pakketten en diensten.
Wat is de prijs van het onderhoudscontract?
De prijzen voor gebruiksrecht van Diamant for Windows zijn inclusief het onderhoud op de software. Er zijn geen aanschafkosten.
Wat krijgt de tussenpersoon daarvoor?
Ondersteuning zowel via de helpdesk als op locatie en updates met functionele uitbreidingen en aangepaste programmaversies.
Welke aanvullende diensten worden daarnaast aangeboden?
Als totaalleverancier kent ACT een groot aantal diensten. Met ACT Administratieve Service biedt ACT met name de kleinere assurantiekantoren de gelegenheid alle administratieve handelingen uit handen te geven en tegelijkertijd de beschikking te houden over een volledig bijgewerkte administratie. Met ACT Personeel Service kunnen relaties van ACT een flexwerker inhuren die opgeleid is in het gebruik van de ACT administratiesoftware. ACT Internet Support bouwt en onderhoudt internetsites voor tussenpersonen. Met de diensten Remote Novell Systeembeheer, Remote Novell Windows Support en Systeembeheer Op locatie biedt ACT een complete automatiseringsoplossing op het gebied van infrastructuur. Overige diensten zijn: Field Support, Opleidingen, en Verkoop, Installatie en Reparatie van apparatuur.
Anva
Naam bedrijf: Stichting Dienstverlening NVA/Anva
Postadres: Postbus 190
Postcode en plaats: 3800 AD Amersfoort
Telefoon: 033-4798200
Fax: 033-4727822
E-mail: mail@anva.nl
Internet: www.anva.nl
Naam assurantieprogramma:
Anva, versies Anva-2+, Anva-3 (volmacht en co-assurantie) Anva-4, Anva-5 (volmacht en co-assurantie).
Aantal gebruikers:
Ongeveer 10.000 gebruikers op 850 assurantiebedrijven waarvan 230 volmachtbedrijven.
Modulair opgebouwd?
Ja.
Zo ja, welke modules zijn leverbaar?
In de standaard Anva 4/5 software zitten modules zoals subagenten- & producentenadministratie, omzet en productie, ADN, poolverdeling (alleen volmacht), et cetera.
De modules ANFIN (financiële administratie), Schade-administratie (standaard in Anva-5), PRM (Prospect- en RelatieMarketing module), Batchverwerking, Concern, NAB-koppeling, Collectiviteitsmodule en DIS (scannen inkomende post) zitten niet in het standaard Anva-4/5 systeem, maar zijn als extra module verkrijgbaar. Voor maatschappijen en gevolmachtigden is tevens de ADN-maatschappijmodule verkrijgbaar. De bedrijfsmodule is leverbaar voor organisaties die de administratie voor collega-tussenpersonen voeren. De module externe grootboekpakketten is uitsluitend verkrijgbaar voor een koppeling op journaalpostenniveau met de navolgende grootboekadministraties: Exact 5.0, 6.0, 7.0, Grote Beer, Multivers for Windows, King, AccountView/ Rekenmeester, Cash, DBS, Oracle Financials en AFAS.
Indien een ADN-module leverbaar is, voor welke gecertificeerde berichten kan die module op dit moment worden gebruikt?
Alle gecertificeerde ADN-berichten zijn in de ADN-module (standaard aanwezig) van alle Anva-programma’s opgenomen.
Is er managementinformatie te genereren?
Ja, Anva kent zeer uitgebreide managementinformatie, zowel vanuit de boekhouding als vanuit de omzet- en productiemodule. Daarnaast kent de Anva-programmatuur standaardstatistieken op cliënt- en polisniveau, zoals overzichten over de portefeuille-opbouw aangaande polisdichtheid, leeftijdsopbouw cliënten en premieschadestatistiek. Voor klanten die zelf hun managementinformatie uit verschillende bestanden willen samenstellen zijn query-pakketten beschikbaar.
Is er een koppeling met acceptatiesystemen mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Alle bestaande en nieuwe acceptatiesystemen kunnen via de standaardkoppelingsbrug worden benaderd. In de toekomst zal dit ook mogelijk zijn via de Generieke Interface Module (GIM) die door de gezamenlijke systeemhuizen wordt ondersteund.
Is er een koppeling met premievergelijkingsprogramma’s mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Rolls (autopremie)vergelijkingsprogramma.
Is al gestart met de voorbereiding van de euroconversie ten behoeve van het intermediair?
Ja, eerste conversieprogramma’s (beheer) worden in voorjaar 2001 uitgeleverd.
Wordt hierbij de richtlijn van het Permanent Orgaan van Overleg (POR) ten aanzien van de euroconversie gehanteerd?
Ja.
Is geautomatiseerd betalingsverkeer met een bank mogelijk?
Ja, zowel via ADN-betalingsverkeer als via het eigen telebankpakket van de klant.
Is er een keuze uit besturingssystemen?
Ja.
Zo ja, welke?
Besturingssystemen t.b.v. servers: Novell, Windows NT, SCO-Unix, HP-Unix. Besturingssystemen PC-werkstations: MS-Dos, Windows 95/98, Windows NT.
Is er een netwerkversie leverbaar?
Ja.
Hardware onafhankelijk?
Ja.
Minimale hardware-configuratie?
PC’s: afhankelijk van de versie die in gebruik is. De nieuwste Anva-pakketten hebben op de werkplek minimaal een Pentium 120 Mhz processor nodig en 32 Mb intern geheugen.
Is online communicatie mogelijk met bijkantoor/buitendienst?
Ja, zelfs ongeacht het aantal bijkantoren en/of gebruikers.
Is het al mogelijk om de polisgegevens via internet beschikbaar te stellen aan de klant?
Ja, via de module Webview kunnen niet alleen polisgegevens maar ook gegevens over de relatie, schades, openstaande posten en lopende wijzigingen worden ingezien. Medio 2001 wordt het mogelijk om verzekeringsnemers wijzigingen te laten doorgeven via websites.
Beschikt het pakket over de functionaliteit om te kunnen werken met retourprovisie?
In ontwikkeling.
Biedt het pakket de mogelijkheid van urenregistratie, zodanig dat deze ook gefactureerd kunnen worden?
Nog niet. Staat in afwachting van Wabb-artikel 13 en 16 op de planning.
Wat is de prijs van het programma bij vijf werkplekken?
Afhankelijk van het pakket (volmacht of niet-volmacht), gewenste dienstverlening (consultancy, detachering, maatwerk, etc.) en modules.
Wat is de prijs van het onderhoudscontract?
Voor het basissysteem Anva-4 voor Windows (niet-volmachtsysteem) vanaf f 3.670 per jaar.
Wat krijgt de tussenpersoon daarvoor?
Onbeperkte ondersteuning via helpdesk, updates met programma-uitbreidingen, nieuwe programmaversies zoals het programma Anva voor Windows, de koppelingssoftware om met Word te kunnen werken.
Welke aanvullende diensten worden daarnaast aangeboden?
De aanvullende dienstverlening betreft consultancy, detachering, maatwerk binnen bestaande Anva-programma’s, maatwerk met betrekking tot externe koppelingen naar andere (klant eigen) programma’s, trainingsmogelijkheden op locatie, et cetera.
Assistent Automatisering
Naam bedrijf: Assistent automatisering BV
Postadres: Mijkenbroek 10
Postcode en plaats: 4824 AB Breda
Telefoon: 076 – 5493750
Fax: 076 – 5493035
E-mail: info@assistent.nl
Internet: www.assistent.nl
Naam assurantieprogramma: Assistent 2.0 en Express (gratis).
Aantal gebruikers (totaal aantal werkplekken):
Assistent 2.0: 200.
Express: 400.
Modulair opgebouwd?
Express wordt gratis beschikbaar gesteld in een multi-user-versie en kent geen aanvullende modules. Assistent wordt geleverd in een basisuitvoering, die kan worden uitgebreid met diverse modules.
Zo ja, welke modules zijn leverbaar?
Voor Assistent 2.0: Multi-user, Koppeling met Microsoft Word, ADN prolongatie, Hypotheken, Maandbetalers/automatische in- en excasso/telebanking, Declaratie & facturering (voor werken op uurtarief).
Indien een ADN-module leverbaar is, voor welke gecertificeerde berichten kan die module op dit moment worden gebruikt?
Alleen ADN-prolongatie.
Is er managementinformatie te genereren?
Ja, de gebruiker kan elk gewenst overzicht genereren. Standaard is de mogelijkheid aanwezig om een bestandoverzicht te vervaardigen. Daarnaast kunnen selecties worden gemaakt uit alle tabellen, volgens door de gebruiker te definieren voorwaarden. De selectie kan worden geëxporteerd naar Microsoft Excel voor het aanmaken van grafische overzichten, en dergelijke.
Is er een koppeling met acceptatiesystemen mogelijk?
Nee.
Is er een koppeling met premievergelijkingsprogramma’s mogelijk?
Nee.
Is al gestart met de voorbereiding van de euroconversie ten behoeve van het intermediair?
Ja, de software daarvoor is nagenoeg gereed en zal te zijner tijd aan de geregistreerde gebruikers worden geleverd.
Wordt hierbij de richtlijn van het Permanent Orgaan van Overleg (POR) ten aanzien van de euroconversie gehanteerd?
Ja.
Is geautomatiseerd betalingsverkeer met een bank mogelijk?
Express: Nee.
Assistent 2.0: Ja, uitwisseling op basis van CLIEOP.
Is er een keuze uit besturingssystemen?
Nee, alle pakketten draaien uitsluitend onder Windows.
Is er een netwerkversie leverbaar?
Ja.
Hardware onafhankelijk?
Nee.
Zo niet, welke hardware is dan vereist?
De pakketten draaien uitsluitend op PC’s.
Minimale hardware-configuratie?
486 met 16 Mb intern geheugen, Windows 95. Geadviseerd wordt minimaal een P300 met Windows 98 en 64 Mb intern geheugen.
Is online communicatie mogelijk met bijkantoor/buitendienst?
Nee, wel kan door middel van het elektronisch uitwisselen van back-ups op meerdere locaties worden gewerkt.
Is het al mogelijk om de polisgegevens via Internet beschikbaar te stellen aan de klant?
Nee.
Wordt dit in de toekomst mogelijk? Zo ja, per wanneer?
De verwachting is dat Assistent 2.0 begin 2001 volledig ‘web-based’ zal zijn. Het zal dan voor de tussenpersoon (vanaf meerdere locaties) mogelijk zijn met de databestanden te werken. Voor de relaties van de tussenpersoon zal het mogelijk zijn de eigen polisgegevens te bekijken en wijzigingen online door te geven.
Beschikt het pakket over de functionaliteit om te kunnen werken met retourprovisie?
Nee.
Biedt het pakket de mogelijkheid van urenregistratie, zodanig dat deze ook gefactureerd kunnen worden?
Ja, daarvoor is de module Declaratie/Facturering bestemd.
Wat is de prijs van het programma bij vijf werkplekken?
f 7.150 exclusief BTW.
Wat is de prijs van het onderhoudscontract?
Voor Assistent: 30% van de totale aanschafprijs (verplicht). Voor Express: f 79 per maand (niet verplicht).
Wat krijgt de tussenpersoon daarvoor?
Onbeperkte support via telefoon, e-mail, fax. Toegang tot de nieuwsgroepen op de website, tussentijdse updates.
Welke aanvullende diensten worden daarnaast aangeboden?
Assistent Automatisering levert tevens (indien gewenst) de noodzakelijke hardware, maakt maatwerk en verzorgt cursussen en trainingen voor de eigen pakketten, alsmede de volledige office-range van Microsoft.
Assurantie Systemen Nederland
Naam: Assurantie Systemen Nederland (ASN)
Postadres: Postbus 583
Postcode en Plaats: 2130 AN Hoofddorp
Telefoon: 023-5660600
Fax: 023-5623566
E-mail: info@assurantiesystemen.nl
Internet: www.assurantiesystemen.nl
Naam assurantieprogramma’s:
Assis 2000 en Assis voor Windows.
Aantal gebruikers (totaal aantal werkplekken):
1.600 kantoren (voor de assurantieprogramma’s Assis 2000 en Assis voor Windows) werkplekken variërend van 1 tot 10-tallen. 4.750 kantoren (overige dienstverlening).
Modulair opgebouwd?
Alle pakketten zijn modulair opgebouwd.
Zo ja, welke modules zijn leverbaar?
Assis 2000: Assurantiën, POR Prolongatie, Assurantie Data Netwerk (ADN), ADN-betalingsverkeer, Financiële Administratie, Subagenten, Volmachten.
Assis voor Windows: Relatiebeheersysteem RELIS, Portefeuillebeheersysteem, Prolongatie, Castle Hypotheekadvies, Elektronisch archief, Postcodeboek, Inkomenssituaties; diverse nieuwe modules zijn in ontwikkeling.
Indien een ADN module leverbaar is, voor welke gecertificeerde berichten kan die module op dit moment worden gebruikt?
Alle berichten behalve RDW, PBI en PRI-berichten.
Is er managementinformatie te genereren?
Assis 2000: ja.
Assis voor Windows: ja.
Is er een koppeling met acceptatiesystemen mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
AEPAX (Aegon), Elvia Travel (Elvia Reisverzekeringen), Cockpit (Amev), Falconline (Falcon), Leonet (Generali).
Is er een koppeling met premievergelijkingsprogramma’s mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Assis 2000: Rolls, Castle.
Assis voor Windows: Castle Hypotheekadvies.
Is al gestart met de voorbereiding van de euroconversie ten behoeve van het intermediair?
Ja.
Wordt hierbij de richtlijn van het Permanent Orgaan van Overleg (POR) ten aanzien van de euroconversie gehanteerd?
Ja.
Is geautomatiseerd betalingsverkeer met een bank mogelijk?
Ja, via ADN betalingsverkeer.
Is er een keuze uit besturingssystemen?
Ja.
Zo ja, welke?
Assis 2000: DOS, Windows 95/98 en Novell.
Assis voor Windows: Windows 95/98, Windows NT, Novell.
Is er een netwerkversie leverbaar?
Ja.
Hardware onafhankelijk?
Ja.
Minimale hardware-configuratie?
Assis 2000: Pentium 16 Mb geheugen.
Assis voor Windows: Pentium II 64 Mb intern geheugen.
Is online communicatie mogelijk met bijkantoor/buitendienst?
Ja.
Is het al mogelijk om de polisgegevens via Internet beschikbaar te stellen aan de klant?
Niet op een directe manier.
Wordt dit in de toekomst mogelijk? Zo ja, per wanneer?
Ja.
Beschikt het pakket over de functionaliteit om te kunnen werken met retourprovisie?
Ja.
Biedt het pakket de mogelijkheid van urenregistratie, zodanig dat deze ook gefactureerd kunnen worden?
Nee, wel kan gebruik worden gemaakt van vrije rubrieken.
Wat is de prijs van het programma bij vijf werkplekken?
Afhankelijk van pakketkeuze en modules.
Wat is de prijs van het onderhoudscontract?
Afhankelijk van pakketkeuze en modules.
Wat krijgt de tussenpersoon daarvoor?
Updates, ondersteuning door een professionele helpdesk, nieuwsbrief met daarin de ontwikkelingen en actuele informatie.
Welke aanvullende diensten worden daarnaast aangeboden?
Opleiding, consultancy.
CCS
Naam bedrijf: Combined Computer Services (CCS)
Postadres: Postbus 426
Postcode en plaats: 3440 AK Woerden
Telefoon: 0348 486848
Fax: 0348 48 68 44
E-mail: info@ccs.nl
Internet: www.ccs.nl
Naam assurantieprogramma(‘s):
Prestige, Extensive (Plus).
Aantal gebruikers (totaal aantal werkplekken):
Ruim 3.000 werkplekken.
Modulair opgebouwd?
Ja, het pakket is dermate fijnmazig opgebouwd dat elke financiële dienstverlener zijn pakket op maat kan samenstellen.
Zo ja, welke modules zijn leverbaar?
Modules zijn er vanzelfsprekend voor relatie- en polisbeheer, klanten- en schadeadministratie, boekhoudkundige modules en maatschappijbeheer, maar bijvoorbeeld ook voor volmacht, hypotheken of welke andere specialisatie in financiële dienstverlening dan ook.
Indien een ADN-module leverbaar is, voor welke gecertificeerde berichten kan die module op dit moment worden gebruikt?
Deze kan worden gebruikt voor ESB Berichten, INSLBW-berichten, PPR/PMB en PPR uitgaand.
Is er managementinformatie te genereren?
Managementinformatie te generen door middel van tientallen vooraf ingestelde overzichten, maar ook via diverse flexibel in te richten, persoonlijke overzichten. Alle informatie wordt tot in detail vastgelegd in de database.
Is er een koppeling met acceptatiesystemen mogelijk?
Ja, er is een module die koppeling met de gangbare acceptatiesystemen mogelijk maakt.
Is er een koppeling met premievergelijkingsprogramma’s mogelijk?
Nee en ja; vanuit de Level-software is het wel mogelijk de merkentabel van Rolls te gebruiken, waaruit de nodige gegevens uit de tabel in de database worden overgenomen.
Is al gestart met de voorbereiding van de euroconversie ten behoeve van het intermediair?
Ja, hierbij wordt de richtlijn van het Permanent Orgaan van Overleg (POR) ten aanzien van de euroconversie gehanteerd.
Is geautomatiseerd betalingsverkeer met een bank mogelijk?
Ja.
Is er een keuze uit besturingssystemen?
Nee, het besturingssysteem voor de Prestige en Extensive-pakketten is Windows (NT). Oracle.
Is er een netwerkversie leverbaar?
Ja.
Hardware onafhankelijk?
Ja, mits aan de minimum eisen wordt voldaan.
Minimale hardware-configuratie?
Vanaf vier werkplekken wordt een server-basednetwerk geadviseerd. Minimaal is nodig een Intel Pentium 133Mhz processor, 64 Mb intern geheugen en 1x 4 Gb en 1 x 2 Gb IDE harddisks.
Is online communicatie mogelijk met bijkantoor/buitendienst?
Ja.
Is het al mogelijk om de polisgegevens via Internet beschikbaar te stellen aan de klant?
Ja, echter alleen in combinatie Level-6 van CCS Customize.
Beschikt het pakket over de functionaliteit om te kunnen werken met retourprovisie?
Wij gaan er hierbij vanuit dat het intermediair in een niet-volmacht situatie de maatschappij op de hoogte stelt van het met de relatie afgesproken provisiepercentage. Indien dit niet zo is, dan verleent het intermediair korting op het notabedrag.
Tot de functionaliteiten behoren: registratie van retourprovisiepercentage en -bedrag per dekking, automatische berekening van retourprovisie bij acceptatie; automatisch berekenen van retourprovisie bij prolongatie en het separaat boeken van retourprovisiebedragen. Deze gegevens worden weergegeven in managementinformatie. De verleende korting wordt apart in de premieboeking opgeslagen. Er is niet voorzien in: automatische berekening van retourassurantiebelasting; separaat boeken van assurantiebelasting; terugvordering van retourassurantiebelasting bij maatschappijen; separaat weergeven van retourprovisie en retourassurantiebelasting op borderellen en rekeningen-courant;terugvordering van retourassurantiebelasting bij maatschappijen.
Biedt het pakket mogelijkheid van urenregistratie, zodanig dat deze ook gefactureerd kunnen worden?
Beschikbaar vanaf februari 2001 (beschikbaar voor Extensive, Extensive Plus, Level-6).
Wat is de prijs van het programma bij vijf werkplekken?
Op aanvraag.
Wat is de prijs van het onderhoudscontract?
Op aanvraag.
Wat krijgt de tussenpersoon daarvoor?
Dit is afhankelijk van zijn contract, niet alleen de pakketsamenstelling, maar ook de contracten zijn bij CCS op maat.
Welke aanvullende diensten worden daarnaast aangeboden?
Aanvullende diensten zijn er van opleiding tot consultancy, van functionele services tot technisch support.
Fundamental Assurantie Software
Naam bedrijf: Fundamental Assurantie Software
Postadres: Postbus 25121
Postcode en plaats: 3001 HC Rotterdam
Telefoon: 010 2711500
Fax: 010 2711515
E-mail: Info@fundamental-software.com
Naam assurantieprogramma(‘s):
Pro/Ass.
Aantal gebruikers (totaal aantal werkplekken):
1.754.
Modulair opgebouwd?
Ja.
Zo ja, welke modules zijn leverbaar?
Basis pakket; Financiële administratie; Maatschappij module; Beurs module; Pooling- en co-assurantie; Uitgaande correspondentie; Agenda; Offerte beheer; Uitgestelde mutaties; Business Rules; Herverzekering; Selecties en statistieken; Agenten; P-views verzenden en ontvangen; M-views verzenden; LBW berichten ontvangen (standaardmutaties ADN); RDW berichten verzenden; Middeling/Gespreide betaling.
Indien een ADN-module leverbaar is, voor welke gecertificeerde berichten kan die module op dit moment worden gebruikt?
ESB-, relatiewijzigingsbericht, P-views (verzenden en ontvangen).
Is er managementinformatie te genereren?
Ja.
Is er een koppeling met acceptatiesystemen mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Noord-Hollandsche van 1816 (NOVA).
Is er een koppeling met premievergelijkingsprogramma’s mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Rolls.
Is al gestart met de voorbereiding van de euroconversie ten behoeve van het intermediair?
Ja.
Wordt hierbij de richtlijn van het Permanent Orgaan van Overleg (POR) ten aanzien van de euroconversie gehanteerd?
Ja.
Is geautomatiseerd betalingsverkeer met een bank mogelijk?
Ja, in- en excasso.
Is er een keuze uit besturingssystemen?
Ja.
Zo ja, welke?
Windows NT, Unix, MS-windows en DOS.
Is er een netwerkversie leverbaar?
Ja.
Hardware onafhankelijk?
Ja, in combinatie met genoemde besturingssystemen.
Minimale hardware-configuratie?
Pentium, met 16 MB intern geheugen (werkstation). Mede afhankelijk van gekozen besturingssysteem.
Is online communicatie mogelijk met bijkantoor/buitendienst?
Ja.
Is het al mogelijk om de polisgegevens via Internet beschikbaar te stellen aan de klant?
In ontwikkeling.
Wordt dit in de toekomst mogelijk? Zo ja, per wanneer?
Deze ontwikkeling wordt medio 2001 aangeboden.
Beschikt het pakket over de functionaliteit om te kunnen werken met retourprovisie?
Registratie van retourprovisiepercentage en -bedrag per dekking; in ontwikkeling. Beschikbaar: automatische berekening van retourprovisie bij acceptatie; automatisch berekenen van retourprovisie bij prolongatie; automatische berekening van retourassurantiebelasting; separaat boeken van retourprovisiebedragen; separaat boeken van retourassurantiebelasting; terugvordering van retourassurantiebelasting bij maatschappijen; separaat weergeven van retourprovisie en retourassurantiebelasting op borderellen en rekeningen-courant. Het weergeven van deze gegevens in managementinformatie is nog in ontwikkeling.
Biedt het pakket de mogelijkheid van urenregistratie, zodanig dat deze ook gefactureerd kunnen worden?
In ontwikkeling.
Wat is de prijs van het programma bij vijf werkplekken?
Afhankelijk van aantal modules en users.
Wat is de prijs van het onderhoudscontract?
Afhankelijk van aantal modules en users.
Wat krijgt de tussenpersoon daarvoor?
Dagelijkse patches (indien gewenst). Updates naar nieuwere versies, helpdesk-ondersteuning, nieuwsbrief.
Welke aanvullende diensten worden daarnaast aangeboden?
Consultancy, opleidingen, projectmanagement bij implementatie. Helpdeskondersteuning inbegrepen bij onderhoudsovereenkomst.
Online Software
Naam bedrijf: Online Software
Postadres: Postbus 6750
Postcode en plaats: 6503 GG Nijmegen
Telefoon: 024-3716959
Fax: 024-3716949
E-mail: info@onlinegroep.nl
Internet: www.onlinegroep.nl
Naam assurantieprogramma(‘s):
Online en Online Plus.
Aantal gebruikers (totaal aantal werkplekken): 476 kantoren; 1.100 werkplekken.
Modulair opgebouwd?
Ja, beide pakketten.
Zo ja, welke modules zijn leverbaar?
Online: Basis, schade, management, financieel, tekstverwerker, multi-user,WIN-ADN, WIN-correspondentie, WIN-scan, WIN-dossier, automatische incasso, POR bestands-interface, P-views.
Online Plus: Basis, multi-user, WIN-ADN, WIN-correspondentie, WIN-scan, WIN-dossier, automatische incasso, middeling, P-views.
Indien een ADN-module leverbaar is, voor welke gecertificeerde berichten kan die module op dit moment worden gebruikt?
INSLBW (gestructureerde berichten op basis van views) en INSESB (electronic mail).
Is er managementinformatie te genereren?
Ja, via de management module inclusief doorkoppeling selecties naar Word en WP. Daarnaast kunnen in het basispakket diverse statistieken worden opgevraagd o.a. overzicht polisdichtheid en polissen per maatschappij.
Is er een koppeling met acceptatiesystemen mogelijk?
Ja, beide pakketten.
Zo ja, welke?
NOVA (Noordhollandsche van 1816), daarnaast alle systemen die via de GIM-methodiek werken.
Is er een koppeling met premievergelijkingsprogramma’s mogelijk?
Ja, beide pakketten.
Zo ja, welke?
Rolls.
Is al gestart met de voorbereiding van de euroconversie ten behoeve van het intermediair?
Ja, beide pakketten.
Wordt hierbij de richtlijn van het Permanent Orgaan van Overleg (POR) ten aanzien van de euroconversie gehanteerd?
Ja.
Is geautomatiseerd betalingsverkeer met een bank mogelijk?
Ja.
Is er een keuze uit besturingssystemen?
Ja.
Zo ja, welke?
MS-DOS, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Novell, Linux.
Is er een netwerkversie leverbaar?
Ja.
Hardware onafhankelijk?
Ja.
Minimale hardware-configuratie?
Online: 486, 2Mb Ram.
Online Plus: Pentium, 16Mb Ram.
Is online communicatie mogelijk met bijkantoor/buitendienst?
Ja.
Is het al mogelijk om de polisgegevens via Internet beschikbaar te stellen aan de klant?
Nee.
Wordt dit in de toekomst mogelijk? Zo ja, per wanneer?
Ja, voor beide pakketten per februari 2001.
Beschikt het pakket over de functionaliteit om te kunnen werken met retourprovisie?
Ja, beide pakketten kunnen retourprovisiepercentage en -bedrag per dekking registreren en deze gegevens zijn vervolgens via het onderdeel management weer te geven.
Biedt het pakket de mogelijkheid van urenregistratie, zodanig dat deze ook gefactureerd kunnen worden?
Nee.
Wat is de prijs van het programma bij vijf werkplekken?
Online: Basispakket single-user f 995; basispakket t/m zes werkplekken f 2.745; schademodule f 455; managementmodule f 495; financiele module f 995, tekstverwerker f 250. Als compleet pakket single-user f 2.950; compleet pakket t/m zes werkplekken f 4.700. WIN-ADN module f 1.250; WIN-correspondentie module f 1.250; WIN-scan module f 1.250; WIN-dossier module f 1.250; automatische incasso module f 500; POR bestands-interface f 500; P-views f 900.
Online Plus: Basispakket single-user f 8.500; basispakket t/m zes werkplekken f 10.250; WIN-ADN module f 1.250; WIN-correspondentie module f 1.250; WIN-scan module f 1.250; WIN-dossier module f 1.250; automatische incasso module f 500; middeling module f 750; P-views f 900.
Wat is de prijs van het onderhoudscontract?
Online: Single-user compleet f 755; multi-user compleet t/m zes werkplekken f 927; WIN-ADN module f 312; WIN-correspondentie module f 312; WIN-scan module f 312; WIN-dossier module f 312; automatische incasso module f 140; P-views f 340.
Online Plus: Single-user compleet f 1.380; multi-user compleet t/m zes werkplekken f 1.896; per 2 extra werkplekken f 172; WIN-ADN module f 312; WIN-correspondentie module f 312; WIN-scan module f 312; WIN-dossiermodule f 312, automatische incasso module f 140; middeling module f 340; P-views f 340.
Wat krijgt de tussenpersoon daarvoor?
Onbeperkte telefonische ondersteuning, elektronische ondersteuning via remote control, of onze site op het VerzekeringsAtrium en alle patches en nieuwe versies van de pakketten.
Welke aanvullende diensten worden daarnaast aangeboden?
Opleidingen en consultancy.
SDV Eurodata
Naam bedrijf: SDV Eurodata
Postadres: Kerkenbos 12-02
Postcode en plaats: 6546 BE Nijmegen
Telefoon: 024-3515000
Fax: 024-3515019
E-mail: sdvinfo@sdveuro.nl
Naam assurantieprogramma(‘s):
INAS: toepassing voor schade maatschappijen.
VIAS: toepassing voor grotere volmachtbedrijven .
Aantal gebruikers (totaal aantal werkplekken):
Ruim 600.
Modulair opgebouwd?
Ja.
Zo ja, welke modules zijn leverbaar?
Relatiebeheer, polisadministratie, schadeadministratie, financiële administratie agentenafrekening, herverzekering, internetapplicatie, managementinformatie.
Indien een ADN-module leverbaar is, voor welke gecertificeerde berichten kan die module op dit moment worden gebruikt?
Per 1 december 2000 beschikbaar.
Is er managementinformatie te genereren?
Ja, middels een aparte module.
Is er een koppeling met acceptatiesystemen mogelijk?
Nee.
Is er een koppeling met premievergelijkingsprogramma’s mogelijk?
Nee.
Is al gestart met de voorbereiding van de euroconversie ten behoeve van het intermediair?
Ja.
Wordt hierbij de richtlijn van het Permanent Orgaan van Overleg (POR) ten aanzien van de euroconversie gehanteerd?
Nee.
Is geautomatiseerd betalingsverkeer met een bank mogelijk?
Ja.
Is er een keuze uit besturingssystemen?
Ja.
Zo ja, welke?
Windows NT en AS/400.
Is er een netwerkversie leverbaar?
Ja.
Hardware onafhankelijk?
Nee.
Zo niet, welke hardware is dan vereist?
PC-platform of AS/400.
Minimale hardware-configuratie?
Geen specifieke eisen, redelijk krachtige PC’s.
Is online communicatie mogelijk met bijkantoor/buitendienst?
Ja.
Is het al mogelijk om de polisgegevens via Internet beschikbaar te stellen aan de klant?
Nee, wel schadegegevens.
Wordt dit in de toekomst mogelijk? Zo ja, per wanneer?
Per 1 november 2000 beschikbaar.
Beschikt het pakket over de functionaliteit om te kunnen werken met retourprovisie?
Nee.
Biedt het pakket de mogelijkheid van urenregistratie, zodanig dat deze ook gefactureerd kunnen worden?
Nee.
Wat is de prijs van het programma bij vijf werkplekken?
Afhankelijk van de gekozen branchedelen.
Wat is de prijs van het onderhoudscontract?
18 % per jaar op basis van aanschafprijs.
Wat krijgt de tussenpersoon daarvoor?
Foutherstel, aanvullende wijzigingen, verbeteringen, helpdesk.
Welke aanvullende diensten worden daarnaast aangeboden?
Consultancy, uitvoering maatwerk, detachering.
This
Naam bedrijf: This
Postadres: Postbus 746
Postcode en plaats: 1180 AS Amstelveen
Telefoon: 020-5170300
Fax: 020-5170399
E-mail: info@this.nl
Internet: www.this.nl
Naam assurantieprogramma(‘s):
THIS Life.
Aantal gebruikers (totaal aantal werkplekken):
150.
Modulair opgebouwd?
Ja.
Zo ja, welke modules zijn leverbaar?
Polisadministratie, Printmanager, Web-interface.
Indien een ADN-module leverbaar is, voor welke gecertificeerde berichten kan die module op dit moment worden gebruikt?
Niet beschikbaar.
Is er managementinformatie te genereren?
Ja (alle gegevens worden opgeslagen in een Oracle database).
Is er een koppeling met acceptatiesystemen mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Koppeling met alle systemen is mogelijk middels de Message Interface Manager module.
Is er een koppeling met premievergelijkingsprogramma’s mogelijk?
Ja.
Zo ja, welke?
Koppeling met alle systemen is mogelijk middels de Message Interface Manager module.
Is al gestart met de voorbereiding van de euroconversie ten behoeve van het intermediair?
Ja.
Wordt hierbij de richtlijn van het Permanent Orgaan van Overleg (POR) ten aanzien van de euroconversie gehanteerd?
Ja.
Is geautomatiseerd betalingsverkeer met een bank mogelijk?
Ja .
Is er een keuze uit besturingssystemen?
Ja
Zo ja, welke?
Windows 95/98/2000/NT.
Is er een netwerkversie leverbaar?
Ja
Hardware onafhankelijk?
Ja
Minimale hardware-configuratie?
Krachtige standaard PC.
Is online communicatie mogelijk met bijkantoor/buitendienst?
Ja, via Web-interface.
Is het al mogelijk om de polisgegevens via internet beschikbaar te stellen aan de klant?
Ja.
Beschikt het pakket over de functionaliteit om te kunnen werken met retourprovisie?
Functionaliteiten: registratie van retourprovisiepercentage en -bedrag per dekking; automatische berekening van retourprovisie bij acceptatie; automatisch berekenen van retourprovisie bij prolongatie; separaat boeken van retourprovisiebedragen;). Separaat weergeven van retourprovisie en retourassurantiebelasting op borderellen en rekeningen-courant; in printmodule te realiseren. Deze gegevens zijn weer te geven in managementinformatie. Alle gegevens zijn opgeslagen in de Oracle database. Niet voorzien in: automatische berekening van retourassurantiebelasting; separaat boeken van retourassurantiebelasting; terugvordering van retourassurantiebelasting bij maatschappijen.
Biedt het pakket de mogelijkheid van urenregistratie, zodanig dat deze ook gefactureerd kunnen worden?
Nee.
Wat is de prijs van het programma bij vijf werkplekken?
Op aanvraag.
Wat is de prijs van het onderhoudscontract?
15% of 20% van de licentieprijs.
Wat krijgt de tussenpersoon daarvoor?
Volledig onderhoud en nieuwe releases.
Welke aanvullende diensten worden daarnaast aangeboden?
Actuariële en pakket-gerelateerde consultancy.

Reageer op dit artikel