nieuws

De Jonge (ZLM): fraudebestrijding geen heksenjacht

Archief

“Verzekeren is een kwestie van vertrouwen”, schrijft directeur mr A

J. de Jonge van ZLM Verzekeringen in het huisorgaan van deze Zeeuwse onderlinge. Waar komt bij ZLM dan die grotere aandacht voor verzekeringsfraude vandaan?, werpt hij als vraag op. Het antwoord is, dat aandacht voor (dreigende) fraude belangrijk is bij het beschermen van de onderlinge gedachte. “Op dat terrein ligt er dus een duidelijke taak voor de medewerkers van ons bedrijf en onze tussenpersonen. Zij en wij zijn erop alert dat uw premie goed besteed wordt aan uw zekerheid en aan die van alle medeverzekerden die te goeder trouw bij onheil een beroep op ons doen. Met andere woorden: met onze extra aandacht voor mogelijke fraude zijn wij niet uit op heksenjacht, maar op een versteviging van uw en onze principes”, aldus De Jonge.

Reageer op dit artikel