nieuws

De ideale klant is bij ELQ na drie jaar al weg

Archief

ELQ Hypotheken kwam in 2004 op de Nederlandse markt als eerste geldverstrekker die zich specifiek richtte op potentiële huizenkopers met een BKR-registratie of een variabel inkomen

Het eerste jaar leverde veel ervaring, maar weinig productie op en pas sinds ELQ in september vorig jaar met twee specifieke producten kwam, is de omzet flink gaan stijgen. De WelQom Hypotheek is specifiek gericht op mensen met een BKR-codering en wordt tot 125% van de executiewaarde verstrekt. De Quick Hypotheek richt zich op mensen zonder vast inkomen en ondernemers zonder jaarcijfers. De maximale verstrekking is bij dit product 110% van de executiewaarde. Elke hypotheek kan na drie jaar boetevrij worden afgelost. In die periode wordt alleen rente betaald. Daarna wordt bekeken of de lening kan worden omgezet in een ‘normale’ hypotheek. “Dat is overigens de taak van de tussenpersoon”, zegt commercieel directeur Ebbo de Jong. “De klant kan na drie jaar weg, of nog eens drie jaar bij ons blijven in een ander risicoprofiel. Maar het uitgangspunt is dat de klant na drie jaar weer vertrekt.” Hoewel op last van funder en aandeelhouder Lehman Brothers geen uitspraken worden gedaan over het verstrekt hypotheekvolume, laat Ebbo de Jong doorschemeren dat het half miljard inmiddels wel is overschreden. “Het gaat de laatste tijd heel hard; we zitten in ons huidige pand in Zwanenburg inmiddels met ruim negentig medewerkers.” Twee jaar geleden waren dat er nog 35. In de loop van volgend jaar verhuist ELQ dan ook naar een ander pand in de omgeving van Amsterdam. NHG De Jong kijkt vreemd op van de plannen van NHG-directeur Karel Schiffer om mensen met een BKR-codering in aanmerking te laten komen voor de hypotheekgarantie. “Eigenlijk is dat van de zotte. We hebben het hier wel over belastinggelden die worden gebruikt. Ik denk dat dat averechts gaat werken. Ik vind het sowieso gek dat mensen bereid zijn om een hoog rentepercentage te betalen voor een persoonlijke lening, terwijl ze hetzelfde bedrag aan overwaarde in de woning hebben zitten.” Volgens De Jong staren te veel mensen zich blind op de fiscale aspecten van een hypotheek. “Ook als je de rente niet kunt aftrekken, is een hypotheek voor een consumptieve besteding nog steeds de goedkoopste kredietvorm. Veel mensen staan daar niet bij stil.” Gedragscode Ook over de nieuwe gedragscode hypothecaire financieringen kan De Jong zich opwinden: “Met die nieuwe code raakt de mogelijkheid om schulden te saneren uit beeld. Iedereen is er nu op gericht om het risico van ‘te’ hoge verstrekkingen te beperken, maar wordt er wel goed gekeken naar welke andere leningen de aanvrager heeft en tegen welke rente? Persoonlijke leningen vallen nu volledig buiten beeld.” Desondanks zet ELQ zijn handtekening onder de nieuwe gedragscode. “Wij kunnen de maandlasten van een aanvrager dankzij schuldsanering verlagen, maar dat past niet in de gedragscode. Dat moeten wij dan apart vastleggen. Terwijl iemand met een lopende hypotheek later overal kredieten kan sluiten. Dat mag dan weer wel volgens de gedragscode.” Inkoopcombinaties De algemene verwachting is dat er over enkele jaren nog acht tot tien inkoopcombinaties voor hypotheken over zijn. “Dat denk ik ook”, zegt De Jong. “Het probleem met inkoopcombinaties is dat ze erg gericht zijn op de interne processen. Ze zouden meer moeten doen aan zaken als marketingondersteuning en personeelszaken.” Volgens De Jong is het zaken doen met een inkoopcombinatie vaak een gewoonte. “Er zijn kantoren die meer dan vijftig hypotheken per jaar bij één geldgever sluiten en die nog steeds met een inkoopcombinatie werken. Dat begrijp ik niet: je sluit dan elke week een hypotheek, dus waarom regel je dat dan niet rechtstreeks?” Niet alleen bij inkoopcombinaties zou een concentratiebeweging goed zijn, vindt De Jong. “Waarom moet er altijd zo’n versplintering zijn in de branche? Neem nu de belangenverenigingen: waarom hebben we de NVA, de NBVA, de NVGA en de VVHN? Ook bij geldverstrekkers is er onduidelijkheid. Naast de NVB heb je nog de VFN en het Contactorgaan Hypothecair Financiers. Het wordt toch veel duidelijker als er één vereniging van tussenpersonen is en één vereniging van geldverstrekkers?” Of de Nederlandse markt voor bijzondere risico’s, zoals ELQ de doelgroep omschrijft, net zo groot zal worden als in het Verenigd Koninkrijk, waagt De Jong te betwijfelen. “Er is hier veel meer schaamte. Mensen durven niet te zeggen dat ze een betalingsachterstand hebben. Dat speelt in Engeland veel minder.” [KADER] BKR-codes Het Bureau Krediet Registratie (BKR) legt de gegevens vast van alle kredieten die in ons land gesloten zijn, behalve hypotheken. In 94% van de gevallen worden de betalingsverplichtingen zonder problemen nagekomen. Lukt dat niet, dan wordt een zogeheten ‘bijzonderheidscode’ toegevoegd. De aangesloten instellingen melden een betalingsachterstand bij het BKR tussen twee en vier maanden na het ontstaan ervan. Een achterstandsmelding krijgt de code A. Wordt de achterstand ingelopen, dan wordt de code veranderd in H van ‘hersteld’. Dit gebeurt overigens alleen bij doorlopende kredieten. Bij beëindiging van een krediet wordt de einddatum geregistreerd; een eventuele betalingsachterstand blijft – al dan niet ingelopen – tot vijf jaar na de beëindiging zichtbaar. De hypotheekverstrekking van partijen als ELQ spitst zich toe op de zogeheten bijzonderheidscodes. Daarvan zijn er vier: · code 1: er is een aflossings- of schuldregeling getroffen nadat de achterstand is ontstaan; · code 2: de vordering is opeisbaar gesteld; · code 3: er is ? 250 of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld. · code 4: kredietnemer is onbereikbaar. Bij code 4 wordt overigens door geen enkele geldverstrekker een hypotheek verstrekt. Ebbo de Jong: “Met de nieuwe gedragscode raakt de mogelijkheid van schuldsanering buiten beeld.”

Reageer op dit artikel