nieuws

De Hypotheker peilt draagvlak voor garantiefonds in de markt

Archief

De Hypotheker is een studie gestart naar de haalbaarheid van een garantiefonds voor de hypotheekmarkt.

Directeur Bas Millenaar stelde in oktober, tijdens een symposium ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de keten, voor een fonds op te richten dat uitkeringen doet aan consumenten die financiële schade lijden door onjuist advies of doordat een product minimale toezeggingen niet waarmaakt. Dat zou het imago van de branche moeten oppoetsen.
“We hebben hierop veel adhesiebetuigingen ontvangen, maar ook is het ons duidelijk geworden dat er nog verschillende ‘bruggen geslagen’ moeten worden om dit doel te bereiken”, laat De Hypotheker nu weten. “Dit heeft ons doen besluiten om voorafgaand aan een diepgaand onderzoek naar de detailinvulling van het garantiefonds eerst te peilen of er voldoende draagvlak voor het fonds bestaat in de markt.”
Voor het haalbaarheidsonderzoek worden geldverstrekkers, verzekeraars en beleggingsinstituten, een vertegenwoordiging van het intermediair en belangengroeperingen benaderd. De uitkomst van het onderzoek, waarvoor IG&H is ingeschakeld, wordt in maart bekendgemaakt.

Reageer op dit artikel