nieuws

De Hypotheker in zee met garantieverzekeraar Cardif

Archief

De Hypotheker is een samenwerking aangegaan met de verzekeraar van betalingsgaranties Cardif Nederland.

De Hypotheker gaat via zijn 87 vestigingen het Zeker Wonen-produkt voor eigenaren van woningen afzetten.
Dit is een garantieverzekering voor de maandbetaling van hypotheeklasten bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Voor zelfstandigen kent de polis een een (voor)uitkering bij zeer ernstige aandoeningen.
De premie is 6,75% van de verzekerde maandtermijn en is fiscaal aftrekbaar.
De garantieverzekering wordt door De Hypotheker aangeboden in exclusieve samenwerking met Woongarant, een aanbieder van opstal- en van aankoopwaarde-garantieverzekeringen. Woongarant is een initiatief van Bert Lieuwma, ex-directeur van de failliete verzekeraar Vie d’Or.
Loondienst en zelfstandigen
Voor de Zeker Wonen-garantiepolis komen in aanmerking hypotheekrelaties van 18 tot 60 jaar, in loondienst en zelfstandig werkend. Verzekerd wordt de betaling van de hypothecaire lasten van minimaal f 250 tot ten hoogste f 4.000 per maand met een maximum van in totaal f 100.000. Er geldt geen eigen risico.
Uitkeringen worden gedaan gedurende maximaal twee jaar bij ziekte en volledige arbeidsongeschiktheid van minimaal 30 aaneengesloten dagen. Na een jaar worden de uitkeringen voortgezet als verzekerde op dat moment 45% of meer arbeidsongeschikt is.
De werkloosheidsdekking geldt maximaal voor een jaar en kent een wachttijd van 6 maanden. De uitkering volgt bij werkloosheid van 30 aaneengesloten dagen. In geval van ontslag kan een beroep worden gedaan op Job Care, een ‘eerste hulp bij ontslag’. Deze faciliteit wordt aangeboden in samenwerking met Focus Nederland, een adviesbureau voor outplacement en loopbaanbegeleiding.
Ernstige aandoeningen
Voor zelfstandigen die – uiteraard – geen beroep kunnen doen op de werkloosheidsdekking, geldt een dekking voor ernstige aandoeningen (hartaanval, beroerte, kanker, eindstadium van nierfalen, coronaire hartziekte met noodzaak tot operatie, en transplantatie van belangrijke organen).
Gedurende maximaal 2 jaar wordt de verzekerde maandtermijn uitgekeerd met een maximum van f 96.000. Er geldt een wachttijd van 30 dagen.

Reageer op dit artikel