nieuws

De Hoek niet onder indruk van last onder dwangsom AFM

Archief

De AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan De Hoek Assurantie Adviseurs, gevestigd in Purmerend. Volgens het kantoor is de toezichthouder zijn boekje te buiten gegaan met het bekendmaken daarvan. “Wij hebben inmiddels bezwaar aangetekend.”

De toezichthouder heeft de dwangsom opgelegd, omdat De Hoek niet aan informatieverzoeken heeft voldaan. De AFM vermoedt dat “er mogelijk onregelmatigheden hebben plaatsgevonden”. Bij een onderzoek dat de toezichthouder in juli instelde, is niet duidelijk geworden wie de feitelijke leiding heeft bij De Hoek. Daarnaast blijkt het kantoor om onduidelijke redenen aan klanten bedragen (terug) te betalen. Het kantoor zelf stelt in een brief aan de AFM geen financiële diensten te verlenen. “Wij werken niet samen met financiële instellingen.”
De Hoek beschikte desondanks in 2005 nog over een SER-inschrijving en vermeldt in het Handelsregister als activiteit: “Als intermediair fungeren tussen verzekeraar en verzekerde.” In het AFM-register is De Hoek niet terug te vinden, evenmin als gevolmachtigde Hans Homburg. Ook Theo Karsten (59), tussen 1 maart en 3 juli van dit jaar geregistreerd als directeur, en Ronald Karsten (30), die deze functie tussen 2003 en 2006 uitoefende, hebben geen inschrijving bij de AFM.
Reputatie
Het bedrijf geniet in Noord-Holland een op zijn minst twijfelachtige reputatie vanwege onder meer publicaties in het Noordhollands Dagblad vorig jaar. Karsten senior zou diverse klanten hebben gedupeerd. Verzekeringspremies en beleggingsgelden zouden zijn verdwenen. Eind vorig jaar moest De Hoek het gehuurde pand in Wervershoof verlaten wegens een geschil met de eigenaar; sinds februari is De Hoek actief vanuit Purmerend.
Deelbetalingen
De AFM heeft in het onderzoek de focus vooral gelegd op de integere bedrijfsvoering, de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers en de klachtenafhandeling. Op de vraag naar een klantenlijst met NAW-gegevens en afgenomen producten laat het kantoor weten: “Wij zullen een lijst produceren die is voorzien van de gegevens waar u om vraagt, doch dit is een werkzaamheid waar wij echt wel drie dagen mee bezig zijn.” Ook provisiestaten blijken moeilijk te vinden: “Deze staten zijn niet bij ons aanwezig doch wij kunnen op aanvraag wel trachten dergelijke staten te produceren.”
In augustus vraagt de AFM om aanvullende informatie, onder meer omdat uit bankafschriften blijkt dat De Hoek een aantal klanten betaalt. Daarbij worden omschrijvingen gegeven als ‘deelbetaling uit coulance’ en ‘een begin, de rest volgt zo spoedig mogelijk’.
Op de aanvullende vragen komt geen antwoord: “Ook daar zullen wij trachten een antwoord op te vinden. Tot aan hier hebben wij de vragen keurig beantwoord en wij vragen ons af waarom de AFM bezig is om ons zo veel vragen te laten beantwoorden met een zo grote hoeveelheid kopieën dat het bijna onmogelijk is om daar snel een antwoord op te geven.”
Boekje te buiten
Volgens Theo Karsten, die momenteel de leiding heeft bij het kantoor, heeft De Hoek bezwaar aangetekend tegen de dwangsom, die inmiddels _ 80.000 bedraagt. “De termijn daarvoor is zes weken, maar de AFM is toch al tot publicatie overgegaan. Daarmee zijn ze hun boekje te buiten gegaan. Binnen een week wordt die dwangsom weer ingetrokken.”
Karsten stelt desgevraagd dat De Hoek wel degelijk als bemiddelaar actief is. “Wij werken niet samen met banken, maar wel met verzekeraars. We zijn gewoon actief, maar ik weet nog niet wat we verder gaan doen. Misschien wordt het kantoor verkocht, maar dat is nog erg prematuur.”
AFM-woordvoerder Drea Berghorst kan niet bevestigen dat er bezwaar is gemaakt door De Hoek. “Maar dat heeft verder niets met de publicatie te maken. Wij mogen altijd publiceren als er sprake is van een last onder dwangsom. Die is inmiddels verbeurd, want aan ons informatieverzoek is nog steeds niet voldaan.”

Reageer op dit artikel