nieuws

De herverzekeringspremies staan onder druk

Archief

De herverzekeringspremies, die de laatste jaren fors zijn toegenomen, staan onder druk

Tijdens het ‘Rendez Vous’ in Monte Carlo kwam uit kringen van diverse makelaars en verzekeraars naar buiten dat in enkele landen, waaronder de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Frankrijk, primaire verzekeraars reeds premiereducties tot 25% hebben weten te bedingen. Volgens een recent onderzoek van makelaar Aon zouden de herverzekeringspremies met name na de komende prolongatierondes voor het komende jaar omlaag gaan. Ook enkele ratingbureaus laten soortgelijke voorspellingen horen. In een eerste reactie houden de meeste herverzekeraars nog een slag om de arm. Zij kijken met name naar de financiële gevolgen van de vele orkanen en wervelstormen die de laatste tijd het Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten teisteren. Mede gezien de slechte ervaringen uit het recente verleden lijkt dit keer de marktdiscipline bij herverzekeraars beduidend groter te zijn dan destijds.

Reageer op dit artikel