nieuws

‘De heer Goedhart moet zich doodschamen’

Archief

Met grote verbazing nam ik kennis van de inhoud van de open brief van de heer R. Goedhart in Assurantie Magazine nr 8 van 21 april, waarin hij op een uiterst generaliserende en tendentieuze wijze meent de totale gang van zaken bij de Stichting Examens Assurantiebedrijf over de hekel te moeten halen, ook al spitst hij zijn grieven toe op één bepaald examen.

Hoewel ik deze reactie op zuiver persoonlijke titel schrijf, dient voor een goed begrip dat ondergetekende wel deel uitmaakt van een examencommissie van de SEA, overigens niet de door de heer Goedhart gewraakte commissie!
In het begin presenteert de heer Goedhart zich nog als een gedreven docent die oog heeft voor het belang van de aan hem toevertrouwde cursisten. Later komt echter duidelijk naar voren dat het hem met name om de verdiensten gaat. Het is hem immers te min om tegen vergoeding van een “oppas-oma” deel uit te maken van een examencommissie. Als de heer Goedhart inderdaad zo goed ingevoerd is in het beroepsonderwijs, dan had hij heel goed kunnen weten dat men zich uitsluitend hiermee moet bezighouden uit interesse voor de betrokken bedrijfstak en niet voor “het grote geld”. De SEA kan nu eenmaal aan zijn medewerkers niet hetzelfde bieden als bijvoorbeeld Ajax.
Nog bonter maakt de heer Goedhart het met zijn vermeende constatering dat een examencommissielid voor behandeling van een klacht een betere vergoeding krijgt dan voor zijn overige werkzaamheden. Hij koppelt hier dan ook maar gelijk de conclusie aan vast dat deze commissieleden bewust aansturen op zoveel mogelijk klachten, omdat immers dan pas de kassa gaat rinkelen(?!). De heer Goedhart zou zich moeten doodschamen voor een dergelijke insinuerende uitlating. Als hij inderdaad kennis van zaken had, dan had hij kunnen weten dat het behandelen van klachten echt niet zo aantrekkelijk is, zeker nu een aantal docenten, tussenpersonen e.a. een gat in de markt meent ontdekt te hebben door – uiteraard tegen betaling – en vaak tegen beter weten in afgewezen kandidaten te helpen met het opstellen van een bezwaarschrift.
Over de kwalijke opstelling van de heer Goedhart is uiteraard nog wel meer op te merken. Dit lijkt mij voor de lezers echter minder interessant. De belangrijkste reden van deze reactie is te trachten de ernstige beschuldiging als zouden examencommissieleden slechts “zakkenvullers” over de rug van de kandidaten zijn, te weerleggen. Het zijn uiterst serieus werkende personen, die bereid zijn tegen de vergoeding van een “oppas-oma” naar eer en geweten hun werk te doen. Het zou de heer Goedhart sieren, indien hij de moed kan opbrengen openlijk zijn verontschuldigingen aan te bieden voor zijn beledigende opmerkingen.
F.J.H. Marquenie
Maassluis

Reageer op dit artikel