nieuws

De Grave: ‘Eindloonstelstel is op termijn onbetaalbaar’

Archief

Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken begrijpt de onrust over de kabinetsplannen met betrekking tot de aow en de aanvullende pensioenen niet zo. De afgelopen week lichtte hij het beleid in diverse media toe, onder meer in Het Financieele Dagblad. Hieronder zijn een aantal citaten van De Grave op een rij gezet.

“Het Algemeen Ouderdomfonds, waaruit de aow-uitkeringen worden betaald, zal op peil worden gehouden met rijksbijdragen. En de financiële status van de overheid is ‘triple A’. Beter kan niet. Dat geeft iedereen de maximale zekerheid dat de aow ook in de toekomst als basispensioen beschikbaar is.”
“Centraal staat dat de vergrijzing fors hogere loonkosten met zich meebrengt als de huidige pensioenpraktijk van 70% van het laatstverdiende loon doorgaat. Dan kom je grosso modo met een verdubbeling van de premies te zitten. Dat drijft de loonkosten op, zodat je weer in die ijzingwekkende spiraal komt die eind jaren 70 en begin jaren 80 de bedrijfswinsten uitholde en de werkloosheid met sprongen deed stijgen. Dat nooit meer, ik heb de naweeën daarvan als beginnend kamerlid meegemaakt. Dus ik weet een beetje waar ik over praat.”
“Wie in een middelloonstelsel minder collectief pensioen opbouwt, is de extreme carrièremaker die vlak voor zijn of haar pensionering een forse klap maakt. Realiseert iedereen zich wel dat deze gevallen worden betaald door de gemiddelde werknemer met een veel vlakker loopbaanverloop? Dat vind ik een verkeerd soort solidariteit.”
“Ik zie niet in waarom er zoveel onrust zou kunnen ontstaan over de toekomst van de aow en de aanvullende pensioenen. Ik voel me gesteund door een recente peiling van het Sociaal Cultureel Planbureau waaruit blijkt dat 69% van de Nederlanders een middelloonpensioen genoeg vindt. Zo wereldvreemd opereert het kabinet dus niet.”
“Achter de fiscale beperking van premie-aftrek tot een salaris van f 75.000 zit een hele duidelijke ratio. Dit is het maximumdagloon voor de sociale verzekeringen. Waarom zou de overheid voor de pensioenen hogere verplichtingen moeten opleggen aan werkgevers en werknemers?”
“In hoeverre de fiscale aftrek de aanvulling op het collectieve middelloonpensioen zal volgen, is nog niet tot in detail te zeggen. De lijn is die van de commissie Witteveen, die zegt dat flexibele pensioenopbouw fiscaal aangeboden moet blijven. Dat betekent naar mijn overtuiging dat iedereen zeer dicht bij zijn oorspronkelijke pensioenopbouw kan komen en in enkele gevallen er zelfs overheen kan gaan.”
“Als straks het maximumdagloon is ingevoerd als grens voor de verplichte deelname, komt er natuurlijk wel een druk op wat pensioenfondsen en verzekeraars nu nog automatisch binnenkrijgen. Dat is ook precies de bedoeling van het kabinet: meer marktwerking in het pensioenaanbod. Een gelijk speelveld voor alle aanbieders van pensioenen.”

Reageer op dit artikel