nieuws

De Goudse worstelt met levenbedrijf

Archief

De Goudse heeft een nieuw strategisch plan opgesteld voor het leven- en pensioenbedrijf. De omzetgroei is namelijk al enkele jaren ondermaats.

“We willen met het levenbedrijf sneller groeien”, zei De Goudse-bestuurder Erno Kleijnenberg al naar aanleiding van de jaarcijfers over 1998. Nu, de cijfers over 1999 overziend, is de raad van bestuur evenmin tevreden over de vorderingen van de leventak. “De groei van het premie-inkomen bleef achter bij de marktgroei”, constateert de leiding van De Goudse.
De premie-omzet uit levensverzekeringen steeg vorig jaar met 2% tot f 158 (155) mln, waarvan f 30 (27) mln uit collectiviteiten. Het periodieke premie-inkomen uit individuele levenpolissen steeg tot f 60,8 (52,9) mln, waarvan f 5,3 (2,8) mln unit-linked. De koopsomproductie zakte echter in – volgens De Goudse als gevolg van “terughoudend beleid” – tot f 69,4 (74,8) mln, waarvan f 7,4 (5,0) mln unit-linked.
Voor de realisatie van een nieuwe strategie voor het levenbedrijf heeft de maatschappij vier miljoen gulden opzij gezet. Kernbegrippen zullen zijn: universal-life, hypotheken en vermogensbeheer. De samenwerking met effectenbank Van der Hoop moet tot meer productinnovaties leiden, terwijl Internet-hypotheekverstrekker Eubos voor de nodige aanwas van levensverzekeringen moet zorgen. Verder staat vervanging van het huidige automatiseringssysteem op het programma, waarmee De Goudse tegelijkertijd de administratieve processen wil verbeteren.
Zorg
Eén probleem heeft De Goudse niet met het levenbedrijf: de winstgevendheid is goed. Vorig jaar verbeterde het resultaat verder tot f 20,0 (15,6) mln. Hierin is overigens wel begrepen de verkoop van softwarebedrijf Informatikum aan ABZ. Wat het resultaat betreft, is het zorgbedrijf minder succesvol, met een licht positief resultaat van f 1,9 mln. Ten opzichte van voorgaande jaren is dat echter een forse verbetering, want toen liet De Goudse nog verliezen van f 5,2 mln en f 1,5 mln noteren.
De verbetering is volgens de verzekeraar te danken aan premieverhogingen en saneringen in met name de collectieve portefeuille. De totale premie-omzet van het zorgbedrijf steeg vorig jaar met 2% tot f 165 mln, waarbij de individuele polissen een plus van 9,2% te zien gaven, tegen -6,9% bij de collectieve premies.
Premieverhogingen en aanscherping van voorwaarden waren ook van toepassing op ziektewetverzekeringen. Het premie-inkomen steeg met 44% tot f 41 mln, terwijl het resultaat verder daalde tot f -7,4 mln. De portefeuille WAO-gatverzekeringen stabiliseerde; Pemba-polissen werden nauwelijks gesloten.
Schade
Het premie-inkomen uit schadeverzekeringen nam vorig jaar licht toe tot f 333 (315) mln, waarvan f 228 (213) mln uit ons land. De brancheverdeling was als volgt: Ongevallen & Ziekte f 129,0 (120,4) mln, Motorrijtuigen f 41,2 (37,1) mln, Brand f 57,2 (52,6) mln en Overige branches f 105,7 (104,9) mln.
Verliesgevend was de autoportefeuille met een WA-resultaat van f -1,4 (3,6) mln en een casco-resultaat van f -0,6 (-1,0) mln. “Ondanks het feit dat zich geen bijzondere calamiteiten voordeden”, zo benadrukt De Goudse zijn teleurstelling hierover. Reden voor de verslechtering is onder meer het nemen van extra voorzieningen voor nog openstaande letselschadedossiers.
Het resultaat in de sector Brand zakte tot f 1,7 (2,0) mln en het resultaat Ongevallen & Ziekte tot f 9,2 (10,1) mln. Winstverbetering was er in de overige branches: f 11,1 (10,0) mln. De Goudse 1999 1998 groepsomzet 1.126 1.087 brutopremie Schade 333 315 w.v. in Nederland 228 213 brutopremie Zorg 165 161 brutopremie Leven 158 155 provisie-omzet Endsleigh 141 125 techn. resultaat Schade 19,9 24,7 techn. resultaat Zorg 0,7 -6,4 techn. resultaat Leven 17,1 13,0 groepsresultaat 58,9 48,3 nettowinst 36,8 32,2 aantal medewerkers 1.637 1.400 w.v. in Nederland 482 491

Reageer op dit artikel