nieuws

De Goudse weer familiebedrijf

Archief

Met het terugkopen van het pakket van 20% aandelen van ING is De Goudse weer een bijna volledig familiebedrijf. ING kreeg de aandelen in handen bij de verkoop van Tiel Utrecht aan De Goudse in 2001.

De familie koopt de helft van de stukken die in handen waren van ING; De Goudse NV koopt zelf de andere helft. De aandelen die door De Goudse NV zijn gekocht, worden ingetrokken waardoor De Goudse Verzekeringen BV (de familie) dus 100% van de gewone aandelen verkrijgt en – omdat er ook nog financieringspreferente aandelen bestaan – bijna 100% van het volledige aandelenkapitaal. Het bedrijf betaalt de aankoop uit eigen middelen. De solvabiliteit van het bedrijf bedraagt na deze transactie ongeveer 200%.
Blij
Bestuursvoorzitter Franswillem Briët is blij het met terugkopen van de aandelen. “De Goudse bouwt actief aan haar positie als zelfstandig en onafhankelijk bedrijf op de verzekeringsmarkt. Daartoe groeien wij als verzekeraar voor ondernemers en verbreden wij onze distributiebasis. In dit verband hebben wij eerder dit jaar al een meerderheidsbelang in Van Lanschot Chabot genomen en is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Van Lanschot Bankiers. Ook de overname van de inkomensportefeuille van Menzis Confior die in september werd geëffectueerd, past in de focus op ondernemen”, aldus Briët.
De Goudse verwacht over 2007 een groei te realiseren van 5%. De omzet bedroeg over 2006 _ 683 mln.
Benoemingen
De Goudse heeft ook een vereenvoudiging van de organisatiestructuur doorgevoerd, waarbij de aandacht ligt op commerciële distributie. De directie bestaat per januari 2008 uit bestuursvoorzitter Franswillem Briët, vice-voorzitter Michel Lamie, Peter Leermakers als directeur Intermediaire Distributie en Geert Bouwmeester die directeur Speciale Distributie wordt. Henk Duthler is benoemd tot directeur Allianties en Strategische Projecten. Hij gaat zich in deze functie, in aansluiting op het verkregen belang van 51% in Van Lanschot Assurantiën, richten op de samenwerking met deze nieuwe partner. Duthler werkt op eigen verzoek nog voor 50% bij De Goudse.

Reageer op dit artikel