nieuws

De Goudse verrekent WIA-premie met WAO-premie

Archief

De Goudse verrekent de al betaalde werkgeverspremie voor de collectieve WAO-gat verzekering met de nieuwe WIA-aanvullingsverzekering Collectief.

Dit betekent volgens De Goudse dat de werkgever twee tot vier jaar geen premie hoeft te betalen. Een en ander is afhankelijk van het werknemersbestand, zoals de loonsom en de leeftijd van de werknemers, licht de verzekeraar toe.
De premieverrekening is mogelijk, doordat met de invoering van de WIA het WAO-gat verdwijnt. Dit heeft tot gevolg dat werkgevers in 2004 en 2005 premie hebben betaald voor een inkomensrisico voor hun werknemers dat niet heeft bestaan. Veel verzekeraars maakten al eerder bekend de ontvangen WAO-gat premies onder vermindering van administratiekosten terug te geven aan de werkgever.
De Goudse heeft ervoor gekozen de oude premies met de nieuwe premies te verrekenen. Bij de premieberekening is uitgegaan van een omzetting in de WIA Basis-variant. 10%, waarmee 10% van het totale salaris wordt verzekerd. “Kiest de werkgever voor de Optimaal-variant, dan zal de premieverrekening en -vrijstelling anders uitvallen”, licht De Goudse toe.
De verzekeraar heeft voor bestaande relaties het inlooprisico vanaf januari 2004 meeverzekerd. Kiest de werkgever er overigens voor de WAO-gat verzekering niet om te zetten, dan krijgt hij alsnog de premie gerestitueerd, meldt De Goudse desgevraagd.
Het intermediair ontvangt over de periode waarin de relatie geen premie betaalt toch provisie. “We zien dit als tegenprestatie voor het adviseren en begeleiden van relaties omtrent de consequenties van de wetswijziging”, aldus De Goudse.
Tussenpersoon
De Goudse biedt tussenpersonen die voor hun eigen medewerkers een WIA-aanvullingsverzekering Collectief sluiten een korting tot 25%. Ook kantoren die (nu nog) geen zaken doen met De Goudse komen in aanmerking voor dit speciale tarief.

Reageer op dit artikel