nieuws

De Goudse verhoogt loonsom WGA

Archief

De Goudse verzekerde voor de WGA loonsommen tot € 675

000, maar heeft deze grens nu verhoogd naar € 1 mln. Het inlooprisico is meeverzekerd vanaf 1 januari 2007. Bedrijven die eigenrisicodrager voor de WGA willen worden, betalen een premie van 0,38%. Voor bedrijven met een lopende verzuim- of WIA-verzekering bij De Goudse bedraagt de premie 0,36%. Verder biedt De Goudse de werkgevers een overstapservice in de vorm van een verkort aanvraagformulier en een aanvraag eigenrisicodragerschap ten behoeve van de Belastingdienst. De Goudse regelt de verdere afwikkeling, mits de aanvraag tijdig (29 maart).

Reageer op dit artikel